Menn i helse - din vei til fagbrev og jobb

Menn i helse - din vei til fagbrev og jobb

Holmestrand kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25-55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget. Dette er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Deltagerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningsløpet er på ca 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år i lærlingtid.

Stort behov

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Rekruttering av menn til helsesektoren

Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i helse-satsingen over hele landet, med 19,4 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023.

Menn i helse er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren.

Kjenner du noen som fortjener muligheten eller er du kanskje vår neste mann? Grip muligheten!

Ta kontakt med din veileder i NAV ved ditt NAV-kontor. De melder deg opp til informasjonsmøte som blir holdt i uke 5. 

Sjekk ut Menn i helse sin hjemmeside

Til toppen