Aktuelt

Midlertidig endring i ledelsen

Kommunalsjef for helse og velferd Anne Marit Bakka er 100 prosent sykemeldt i 6 til 8 uker fremover av helsemessige årsaker.

I neste uke vil en midlertidig kommunalsjef konstitueres som tar over Bakka sine oppgaver i perioden hun er sykemeldt. Mer informasjon kommer i uke 3.

Henvendelser frem til konstituering kan rettes til kommunaldirektør Hans Erik Utne eller assisterende kommunedirektør Janne V Melgaard. Kontaktinformasjon finner du her

Vi ønsker Anne Marit Bakka god bedring.

Helse og velferd er ett av fire programområder i Holmestrand kommune. Programområdet yter ulike helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen.

Programområdet består av:

  • Holmestrand bo- og behandlingssenter
  • Hof bo- og behandlingssenter
  • Sande bo- og behandlingssenter
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Voksenhabilitering
  • Folkehelse, forebygging og frivillighet
  • Psykisk helse og forvaltning
Til toppen