Aktuelt

Ny felles renovasjonsløsning


Klikk for stort bilde Fra årsskiftet blir det felles avfallshåndtering for innbyggere i nye Holmestrand. Vesar skal håndtere avfallet. Vesar utfører i dag disse tjenestene for Holmestrand kommune i likhet med de fleste andre Vestfoldkommunene.

– Avfallet skal fortsatt kildesorteres, men det blir noen endringer for innbyggerne i Sandeområdet sammenlignet med den avfallsordningen de har i dag, sier kommunikasjonssjef Kaia E. R. Lind i Vesar.

Fra årsskiftet blir det felles avfallshåndtering for innbyggere i nye Holmestrand. Vesar skal håndtere avfallet. Vesar utfører i dag disse tjenestene for Holmestrand kommune i likhet med de fleste andre Vestfoldkommunene.
– Avfallet skal fortsatt kildesorteres, men det blir noen endringer for innbyggerne i Sandeområdet sammenlignet med den avfallsordningen de har i dag, sier kommunikasjonssjef Kaia E. R. Lind i Vesar.

Slik blir ordningen

Det blir endringer på hentefrekvens for flere avfallstyper. Dessuten vil dagens delte beholdere for matavfall og restavfall skiftes ut. Det vil nå bli egen beholder for matavfall og egen beholder for restavfall, utskiftingen starter 2. januar. Fargekodingen på lokk er noe annerledes enn det har vært i Sande. Beholdere for papir vil få nytt blått lokk.

I fellesløsninger hvor det i dag er beholder til plastemballasje vil disse endres til grått lokk. Vesar er også i gang med å kartlegge beholderstatus i fellesløsninger og borettslag, for å i fellesskap med 27 disse sørge for at man får gode beholderløsninger tilpasset til de endringene som nå trer i kraft.

Det vil bli delt ut egne nedbrytbare poser til matavfall, samt sekker til plastemballasje.

Ved årsskiftet vil flere få ny henterute, og dermed også ny hentedag. Denne ruteendringen medfører lenger eller kortere innsamlingsfrekvens enn normalt. Restavfallet blir først hentet i uke tre, deretter hentes det hver 3. uke. Har du ekstra restavfall pga. endringer i innsamlingsordningen kan du, i en periode ut februar, sette ut en knytt avfallssekk med restavfall. Dette må plasseres ved siden av restavfallsbeholderen, og sette frem til din hentedag for restavfall.

Slik kan du kontakte Vesar

På hjemmesiden www.vesar.no finner du mer informasjon om avfallsordningen, og de tjenestene som Vesar tilbyr. Har du spørsmål kan du også ta kontakt med Vesar via e-post, melding i appen Min Renovasjon eller ved å ringe Vesars servicetelefon. Vi er forberedt på at det vil komme spørsmål når den nye ordningen i Sande er i gang, og våre kundebehandlere vil behandle henvendelsene som kommer i de ulike kanalene.

Appen «Min renovasjon»

Med appen «Min Renovasjon» kan du få oversikt over hentedagene dine. Du kan velge å få varsling på mobiltelefon før avfallet hentes. Appen inneholder også en sorteringsguide samt oversikt over åpningstider på gjenvinningsstasjonene. For deg som allerede har tatt denne appen i bruk, må du etter 01.01.20 gå inn på nytt for å oppdatere til riktig henteinformasjon.

Lersbryggen gjenvinningsstasjon vil ha samme åpningstider som før frem til 29. februar. Fra 2. mars vil også Lersbryggen gjenvinningsstasjon ha åpent 6 dager i uken slik Vesars øvrige gjenvinningsstasjoner har.

Se www.vesar.no for mer detaljert informasjon.

Informasjon om gjenvinning på Holmestrand kommune sine nettsider

Til toppen