Ny plan for klima, energi og miljø!

Nå har Holmestrand kommune en ny kommunedelplan for klima, energi og miljø. 

Den ble vedtatt 6. september av kommunestyret. Med planen følger et handlingsprogram for perioden 2023-2025.

Espen Kristoffer Jensen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeEspen Kristoffer Jenssen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune Holmestrand kommune

- Holmestrandsamfunnet er godt i gang med å kutte direkte klimagassutslipp. Fra 2009 til 2021 viser nasjonal klimastatistikk at vi har hatt en reduksjon på nesten 26 prosent, sier Espen Kristoffer Jenssen, klima- og miljørådgiver i Holmestrand kommune.

- Samtidig ser vi at det er behov for en bred innsats på en rekke områder for å nå de overordnede målene om 50 prosent og opp mot 55 prosent reduksjon av direkte utslipp innen 2030. Det samme gjelder også mål om redusere utslipp fra kommunen som virksomhet og reduksjon av indirekte klimagassutslipp.

Vi skal redusere klimagassutslipp

Hovedmålet med den vedtatte planen er at Holmestrand kommune skal ha mål, strategier og tiltak som fører til reduksjon av klimagassutslipp, redusert energibruk og økt miljøvennlig energiproduksjon og omlegging.

- I tillegg er det i planen et tydelig fokus også på andre miljøtemaer som basert på kjent kunnskap vurderes å bli særlig viktige fremover. Dette er temaer som ivaretagelse av våre vann- og vassdrag, Oslofjorden, fremmede arter, naturmangfold og forurensning, sier Jenssen.

Ni innsatsområder

Til sammen er det i arbeidet utpekt ni innsatsområder innenfor klima og energi, samt fire innsatsområder innenfor miljø som vil være særlig viktige å jobbe videre med frem mot 2030. For årene 2023 til og med 2025 er også utarbeidet et forslag til tiltak i et eget handlingsprogram.

Planen for klima, energi og miljø finner du her

Mer informasjon om de utpekte klima- og miljøtemaene og selve planen finner du her

Den vedtatte kommunedelplanen kan ikke påklages.