Aktuelt

Ny registrering i tobakkssalgsregisteret

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater i Holmestrand kommune, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret. 

Informasjon vedr. tilsynsordning for salg av tobakksvarer  og tobakkssurrogater – registreringsplikten jmf. tobakkssalgsforskriften.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hof, Sande og Holmestrand, så har den nye kommunen fått tildelt ett nytt kommunenummer. Kommunen har nå oppdaget at opplysninger fra Helsedirektoratets register i 2019 – ikke blir overført til det nye kommunenummeret i registeret for 2020.

Dette medfører at alle virksomheter i disse tidligere tre kommunene, som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater, må foreta en ny registrering i tobakkssalgsregisteret.  

Retningslinjer for registrering finner dere på Helsedirektoratets sin hjemmeside.
 

Her skal du registrere deg her 

Til toppen