Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

02.04.2020 18.53

Aktuelt

Nye FrivilligAktiv lansert

Klikk for stort bildeFrivillig aktiv Holmestrand kommune Onsdag 29. januar ble den nye utgaven av FrivilligAktiv lansert på biblioteket.

FrivilligAktiv er Holmestrand kommunes digitale portal for oversikt over fritidstilbud, lokale arrangementer og frivillige lag og organisasjoner. Målet med portalen er å bidra til å utjevne sosial ulikhet og sikre inkludering, ved å gjøre informasjon om hva som pågår i kommunen lett tilgjengelig for barn, unge  og voksne/eldre i lavinntektsfamilier.

Dansekompaniet Split fra Danseløven underhold med flott dans. Biblioteket fortalte om det nye gamingrommet og turistforeningen og geologiforeningen fortalte om gratis tilbud til barn og ungdom i kommunen. Takk for stort oppmøte og engasjement!

Følg FrivilligAktiv

Nettside: https://frivilligaktiv.no/
Facebook: @FrivilligAktiv
Instagram: FrivilligAktiv