Aktuelt

Om forslaget til kompensasjonsordning for bedrifter

Kompensasjonsordning for bedrifter kommer - Klikk for stort bildeKompensasjonsordning for bedrifter kommer Shutterstock Regjeringen har kommet med en ny krisepakke spesielt rettet mot de små og mellomstore bedriftene. Målet er at en søkeportal for bedrifter som har mistet en stor del av omsetningen skal være klar ca. 17. april. Søknadsportalen kommer til å bli administrert av Skatteetaten.

Det vil bli lagt lenke til søknadsportalen når den er klar.

Den ordningen som ble presentert torsdag 2. april, skal nå til behandling i Stortinget, og den må bli vedtatt der før den kan settes i verk. Den må også godkjennes av ESA – som er Norges samarbeidsorgan med EU. Alt dette tar litt tid, og derfor tar det noen dager før bedrifter her i Holmestrand vil kunne sende en søknad om støtte/kompensasjon.

Den ordningen som er laget nå, har partene i arbeidslivet samarbeidet med regjeringen om, og både LO og NHO anbefaler den. De politiske partiene har også signalisert at de er positive. Det kan bli endringer etter behandlingen i Stortinget, og noen detaljer som blir annerledes enn forslaget.

Her presenteres forslaget.

Hva går ordningen ut på?

Denne delen av krisepakka er en ordning som skal gi en kompensasjon til bedrifter som har mistet omsetning, men fortsatt har «faste, uunngåelige» utgifter. Omsetningsfallet må ha vært på minst 30% sammenlignet med 2019 – for mars måned er 20% nedgang tilstrekkelig. Ordningen skal gi en rask utbetaling av en kompensasjon, sånn at bedriftene skal kunne holde hodet over vannet til kundene kommer tilbake igjen. Ingen får dekket alle utgiftene, men det er en hjelp. Viktig å huske på at lønnsutgiftene ikke er med her – de dekkes av permitteringsordningene til NAV.  

Pålagt å stenge eller ikke?

Ordningen er litt ulik for bedrifter som har blitt pålagt å stenge, og de som har mistet omsetning fordi samfunnet har stengt ned. Bedrifter som er pålagt å stenge ned vil få dekket inntil 90% av de faste, uunngåelige utgifter pr. måned. Det beregnes slik: Reduksjon i omsetning – i prosent X de faste utgiftene x justeringsfaktor på 90%

Foretak som har 30% fall i omsetning (20% i mars 2020), men som ikke er pålagt å stenge er beregningsmåten er den samme, men bedriftene må dekke en egenandel på 10 000 kroner som skal trekkes fra de faste kostnadene. Regnestykket blir da slik: Reduksjon i omsetning i prosent X faste utgifter – 10000 kroner X 80%. Disse bedriftene kan få dekket inntil 80% av sine faste, månedlige utgifter.

Hvis dette regnestykket ser litt komplisert ut, så er trøsten at søkeportalen kommer til å gjøre utregningene. Bedriftene må ha klar tallene for omsetning i 2020, omsetning i 2019 og en oversikt over de faste utgiftene. Disse legges inn i søknadsportalen, som så gjør beregningene.

Faste uunngåelige utgifter – hva er det?

Disse utgiftene finnes i næringsoppgaven:

  • 6300  Leie lokale
  • 6340  Lys, varme
  • 6395  Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
  • 6400  Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
  • 6700  Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
  • 6995  Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
  • 7040  Forsikring og avgifter på transportmidler
  • 7490  Kontingenter
  • 7500  Forsikringspremie
  • Netto rentekostnad

Det kommer mer detaljert informasjon når ordningen er endelig vedtatt, og vi vet mer om hvordan den skal gjennomføres i praksis.