Aktuelt

Områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) - invitasjon til informasjonsmøte

Klikk for stort bildeFotomontasje av planforslaget NJB Velkommen til informasjonsmøte om områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) 30. januar i Sande sentrum. 

Det er tidligere varslet oppstart planarbeid med områderegulering for NJB, og områdereguleringsplanen legges snart frem for politisk 1. gangs behandling.

I forbindelse med planarbeidet, ønsker vi tilbakemeldinger fra naboer og andre interessenter på vårt utkast til områdereguleringsplan.

Tid: Torsdag 30. januar 2020, kl. 18:00 – 20:00
Sted: Gamle kommunelokalet, - Prestegårdsalleen 6, Sande sentrum

Presentasjoner fra møtet

Agenda for informasjonsmøtet
Agenda for informasjonsmøtet
Åpning og presentasjon av møtedeltakerne Møteleder
Bakgrunn for områderegulering Holmestrand kommune
Presentasjon av forslag til områdereguleringsplan for NJB Holmestrand kommune
Presentasjon av forslag til områdereguleringsplan for NJB NJB
Spørsmål fra publikum Publikum

Kom med innspill og merknader på møtet

Planen vil bli presentert med forslag til plankart og illustrasjoner med vektlegging av planområdets kvaliteter, samt hvordan planen virker inn på omgivelsene. Hovedgrepene i områdeplanen presenteres for fremtidig utvikling av NJB som tettsted, bo- og leveområde for alle aldersgrupper. På møtet stiller representanter for forslagsstiller v/ ledelsen for NJB med plankonsulenter og Holmestrand kommune. For naboer og andre interessenter er det selvsagt mulig også å komme med innspill og merknader når reguleringsplanen legges ut på offentlig høring.

Velkommen!

Til toppen