Aktuelt

Ønsker å skape alternative møteplasser

Utsnitt av opplevelseskart over Holmestrand - Klikk for stort bildeUtsnitt av opplevelseskart over Holmestrand Holmestrand kommune En undersøkelse gjennomført av Opinion for Røde Kors viser av 45% av unge i Norge føler seg mer ensomme på grunn av Koronaviruset og restriksjonene i tilknytning til smittevern. I Holmestrand ønsker vi å ha oppvekstmiljøer der barn og ungdom opplever mestring og tilhørighet.

Holmestrand kommune og Kirkens bymisjon ønsker å skape alternative møteplasser sammen med frivillige lag og organisasjoner i kommunen, og inviterer til et uforpliktende digitalt møte for å diskutere muligheter.

Hva ønsker frivilligheten å bidra med?

Har du en idé om hvordan barn og ungdom i Holmestrand kan få en hverdag med opplevelse av livskvalitet og mestring, på tross av dagens situasjon? Vi ønsker å høre mer om hva ungdom har behov for og hva frivilligheten ønsker å bidra med.

Velkommen til digitalt møte!

Tid: 11. mai, kl. 18.00-19.30
Påmelding: Meld deg på via e-post til frivillighetskoordinator: ragnhild.breivik@holmestrand.kommune.no.
Gi beskjed dersom du ønsker taletid på møtet, det er hjertelig velkomment!

Løfte ideer i fellesskap

Vi vet at det er flere som allerede tenker på hvordan de kan tilpasse fritidsaktiviteter slik at de kan gjennomføres samtidig som smittevernstiltak ivaretas. Dette engasjementet ønsker vi å samle, slik at ideer kan drøftes i fellesskap, samarbeid kan etableres og endelige tilbud kan formidles på ett sted og være tilgjengelig for alle.

Tanken er at disse møteplassene også skal være tilgjengelige etter Covid-19, fordi gode, trygge møteplasser er viktig, uansett.

Les mer om undersøkelsen Røde Kors gjennomførte