Ønsker du litt mer grønt langs bekken din?

 Vannområdene Aulivassdraget og Horten-Larvik har fått innvilget statlige midler til å stimulere beplanting av busker og trær langs elver og bekker. Ideen er å tilby gratis busker og treplanter til grunneiere/bønder som ønsker det. Tilbudet gjelder for alle kommunene i vannområdet (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik).

Dersom du eier/driver en landbrukseiendom kan du i tillegg til gratis planter få tilskudd fra kommunens SMIL-ordning til å gjennomføre selve utplantingen. 

Du kan velge noen av treslagene fra tabellen nedenfor, eller foreslå andre arter. Vi kan vurdere å kombinere utplantingen med andre grønne erosjonsdempende metoder, som f.eks. bruk av kokosnett eller matter konstruert av levende vier. 

Her er det noen eksempler på arter som vil trives langs din bekk. Du kan også foreslå andre treslag, men det er viktig at de har norsk opphav.

Treslag som trives langs bekk
Treslag Egenskaper
Ørevier - Salix aurita Busk (0,5-2,5m): lite skygge for jordbruksarealer.
Svartvier - Salix myrsinifolia Stor busk/lite tre, opptil 15 meter.
Selje - Salix caprea Opp til 8 meter høyt, bra for pollinerende insekter.
Mandelpil - Salix triandra Vakker vierart, opptil 5 meter, bra for pollinerende insekter
Hegg - Prunus padus Vokser fort, vakre blomster, bra for insekter. Bøyer seg lett utover vannet og åkeren. Kan kaste skygge på åkeren.
Svartor - Alnus glutinosa Trives naturlig langs vassdrag og binder elvekanten godt. «Bever-bestandig». Kan kaste skygge på åkeren.
Dunbjørk - Betula pubescens Vakkert tre. Vokser best i den øvre, tørre delen av elvekanten.
Krossved - Viburnum opulus Busk (2-3 m): lite skygge. Vakre blomster og frukter.
Trollhegg - Frangula alnus Busk eller lite tre på 2-6 m.

Bekymret for skygge? Velg busker og treslag som ikke blir alt for høye og innfør rutiner med skjøtsel for å begrense høyden.

Hvorfor er det så viktig med busker og trær mellom åker og vassdrag?

  • Bedre infiltrasjon gjør at bakken blir tørrere: kantsonene blir mer stabile, reduserer faren for utrasing og hindrer jordtap. 
  • Trerøtter armerer elvekantene og beskytter mot erosjon.
  • Flomvannet renner langsommere: mindre gravende kraft.
  • Gir levested for nyttige insekt (pollinatorer) og beskytter mot vindskader.
  • Fanger opp næringsstoffer og plantevernmidler som ikke bør havne i vassdraget.
  • Bra for livet på land og i vann.

Dersom du synes dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Kontaktperson E-post Telefon
Planter: Miguel Segarra Valls (vannområde- koordinator, Aulivassdraget) miguel.angel.segarra.valls@tonsberg.kommune.no 942 41 180
SMIL: Dag Erik Arnesen dag.erik.arnesen@holmestrand.kommune.no 33 05 95 00
SMIL: Ivaylo Ivanov ivaylo.ivanov@holmestrand.kommune.no 33 05 95 00

Mer informasjon om kantsoner:

Film