Oppvekst: vi søker engasjert kommunalsjef

Vi tilbyr en spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver.

Holmestrand kommune er i sterk vekst, og vi søker en engasjert kommunalsjef som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav innen oppvekstområdet.

En spennende stilling

Oppvekstområdet har 828 ansatte og et budsjett i 2024 på 720 millioner kroner. Oppvekst rommer syv kommunale barnehager, 13 private barnehager, seks barneskoler, én ungdomsskole, to kombinertskoler 1-10, barne- og familiesenteret, kultur og fritid, barneverntjenesten, PP-tjenesten og voksenopplæringen.

Mer informasjon om området finner du her

En leder som bidrar til helhetlig utvikling

Vi søker en leder som bidrar til helhetlig utvikling av Holmestrand kommune, med samhandling på tvers av programområder og samarbeid med andre offentlige aktører og lokalsamfunn.

Det er stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde og stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe. Stillingen innebærer en sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. 

Se hele stillingsutlysningen her

Søknadsfrist er 4. august 2024.