Aktuelt

Over to millioner kroner til næringslivet i kommunen

Elin Gran Weggesrud og Arve Vannebo foran rådhuset - Klikk for stort bildeMidler til mobiliserende næringsutvikling Holmestrand kommune Nå kan næringslivet i Holmestrand kommune søke friske midler til gode prosjekter som gir økt aktivitet og verdiskapning basert på lokale behov og potensiale. Kommunene i Vestfold og Telemark er tildelt ekstramidler til næringslivsprosjekter som følge av Covid-19. Holmestrand kommune er tildelt 2,1 millioner kroner, og næringslivet kan søke midler til prosjekter som sørger for mobiliserende næringsutvikling. Søknadsfristen er 15. september.

- Dette kan gi næringslivet i Holmestrand kommune en kjempeboost, sier næringssjef i Holmestrand kommune, Arve Vannebo.

Oppfordrer til samarbeidsprosjekter

Midlene lyses ut nå, og prosjektene skal gjennomføres til neste år, i 2021.

Næringssjefen ønsker gjerne litt større søknader, hvor bransjer går sammen og tenker stort. – Da kan midlene gi en start som varer utover prosjektåret 2021, forteller han.

En næringsoffensiv kommune

Ordfører Elin Gran Weggesrud synes det er positivt at fylkeskommunen har prioritert å gi midlene til kommunen, og at ordningen har kommet på plass så raskt.

- Vi er en næringsoffensiv kommune. Og dette kan gi oppmerksomhet og profilering rundt næringslivet i kommunen vår, forteller hun.

Sak om midler til mobiliserende næringsutvikling kommer til politisk behandling nå i høst, og ordningen lyses ut med forbehold om politisk godkjenning.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Dette legger vi vekt på i søknaden:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Søk om støtte her

Frist for å søke om tilskudd er 15. september 2020.

Trenger dere hjelp med søknaden?

Næringssjefen i Holmestrand bistår næringslivet i spørsmål rundt søknadsprosessen, og hvordan lage en god søknad.

Til toppen