Pårørendeundersøkelsen IVARETATT

Fra 1. desember til 31. mars gjennomføres det en pårørendeundersøkelse.  Dette er en undersøkelse der du kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen du er pårørende i. 

Om undersøkelsen

tegning av 3 mennesker hvor skrivesaker og annet flyr i luften rundt dem - Klikk for stort bildeIvaretatt? Pårørendesenteret

For å kunne svare måtte du være 18 år eller eldre. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunen kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. 

I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du på pårørendesenterets nettsider

Klikk her for å delta i undersøkelsen

Resultatet av tidligere undersøkelser

Ivaretatt
Tittel Publisert Type
Resultat IVARETATT Holmestrand 2022

Resultat IVARETATT Holmestrand 2022.pdf

29.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Resultat IVARETATT Holmestrand 2022.pdf
Resultat IVARETATT fylket 2022

Resultat IVARETATT fylket 2022.pdf

29.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Resultat IVARETATT fylket 2022.pdf
Resultat IVARETATT hele landet 2022

Resultat IVARETATT hele landet 2022.pdf

29.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Resultat IVARETATT hele landet 2022.pdf