Pent byks i kommune-NM

Pent byks i kommune-NM

Line Mobråthen Rygh, Elin Gran Weggesrud og Arve Vannebo er fornøyd med at kommunen klatrer i årets kommune-NM - Klikk for stort bildeLine Mobråthen Rygh, Elin Gran Weggesrud og Arve Vannebo er fornøyd med at kommunen klatrer i årets kommune-NM Arve Vannebo NHO har nettopp publisert ferske tall på hvordan kommune-Norge gjør det på en rekke områder, spesielt innenfor næringsutvikling, kommuneøkonomi og sysselsetting. Holmestrand kommune gjør et pent byks i årets kommune-NM, og er nå på 57. plass av landets 356 kommuner, og nummer fire i Vestfold og Telemark.

Holmestrand har gått fram 12 plasser det siste året, og 53 plasser siden 2015. Det er særlig parameterne næringsliv, demografi og kommuneøkonomi Holmestrand gjør det godt innenfor. Når det gjelder arbeidsmarked og kompetanse er resultatene lavere enn totalplasseringen.

Ordfører Elin Gran Weggesrud er godt fornøyd med plasseringen, og ikke minst at kommunen tar nye steg oppover på lista.

Kommuneøkonomien skårer godt

- Det er gledelig at Holmestrand går fram på nesten alle områder. Innflyttingen visste vi er god i Holmestrand, men det er også gledelig at kommuneøkonomien skårer godt, og at vi er på 33. plass i hele landet på lave administrasjonskostnader. Det viser at det jobbes godt i Holmestrand kommune.

Holmestrand rykker opp fra 64. plass til 33. plass på lave administrasjonskostnader.

- På den andre siden ser vi at vi ligger høyere enn kommunene rundt oss på antall uføretrygdede, og at vi har mange utenfor arbeidslivet. Dette er områder vi har fokus på, og som vi skal ta med oss i det videre arbeidet i kommunen. Bedriftene trenger arbeidskraft, og det gode samarbeidet mellom næringsliv, NAV og kommunen skal vi fortsette med, sier Gran Weggesrud.

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

24. plass på næringsliv

Denne målingen viser at Holmestrand er en attraktiv kommune å flytte til og etablere virksomhet i. Vår kommune er rangert som nr. 24 på næring, og er en av de beste i fylket. Næringssjef Arve Vannebo legger vekt på at Holmestrand er en kommune med stort fokus på næringsutvikling, og at politikerne har satt innbyggervekst og næringsvekst høyt på agendaen.

- I løpet av året skal vi starte opp arbeidet med strategisk næringsplan. Her vil kunnskapen vi får fra denne og flere liknende undersøkelser være viktig å ha med seg. Vi må se på hvilke områder vi gjør det godt på, og hvor vi kan forbedre oss.

Glad for det gode samarbeidet

Leder i Holmestrand Næringsforening Line Mobråthen Rygh er glad for det gode samarbeidet næringslivet har med kommunen, og at det jobbes målrettet med å legge til rette for næringsutvikling.

- Det gode resultatet i NHO´s kommune-NM viser at vi er på god vei. Vi har mange arenaer som prosjektet Plassen vår, Næringsrikt-konferansen og frokostmøter med mer der næringslivet møtes, og der også kommunen er flinke til å stille opp.

Holmestrands plassering i de ulike kategoriene under Kommune-NM:

  • Næringsliv 24
  • Arbeidsmarked 284
  • Demografi 13
  • Kompetanse 192
  • Kommuneøkonomi 39
  • Totalt 57

Fakta om kommune-NM:  

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av Norges kommuner og måler kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Kommune-NM 2022 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. Tallgrunnlaget er fra 2021. Rangeringen er med utgangspunkt i dagens 356 kommuner (Kilde: NHO)

Her kan du lese hele undersøkelsen

Til toppen