Personer med svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose

Personer med svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose

Dame med vaksine - Klikk for stort bildeDe med svekket immunforsvar får tilbud om en dose tre av koronavaksinen Shutterstock Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Hvem skal få tilbudet?

FHI opplyser at de som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter til følgende grupper som blir kontaktet av spesialisthelsetjenesten med et brev. Brevet tas med til din tredje vaksinetime.

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten.
  • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

Bruker du immundempende medisiner som står på listen fra FHI, kan du bestille time uten kontakt med spesialisthelsetjenesten. Når du skal vaksineres, må du ha med dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Om du har spørsmål om listen kan du ringe kommunens vaksinetelefon på 33 28 42 58.

Hvordan får du din tredje dose?

Du bestiller din tredje vaksinetime ved å ringe kommunens vaksinetelefon på 33 28 42 58 mellom klokken 9-14.30 hverdager. Det må ha gått fire uker eller mer fra du fikk dose to til du kan ta dose tre.

Til toppen