Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

02.12.2020 14.13

Aktuelt

Politiske møter holdes digitalt

Kommunestyrets møte i februar 2020 - Klikk for stort bildeKommunestyrets møte i februar 2020 Holmestrand kommune Grunnet koronasituasjonen vil politiske møter bli holdt som digitale fjernmøter i en tid framover.

Om politiske møter

Det blir et ekstraordinært utvidet formannskap - informasjonsmøte torsdag 26. mars. Både formannskapet 23. april og kommunestyret 6. mai avholdes, etter planen digitalt. 

Midlertidig forskrift om fjernmøter 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 har trådd i kraft. Forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter.

Forskriften gir videre unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Det betyr at møter i utgangspunktet kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera. 

Fjernmøter skal være offentlige

Fjernmøter i folkevalgte organer skal være offentlige, og alle skal som nevnt kunne følge forhandlingene selv om det er fjernmøter, men i denne forskriften gjør departementet ett unntak: 

  • folkevalgte organer kan avholde møter som fjernmøte i de tilfellene kommunen faktisk ikke har det tekniske utstyret på plass for at allmennheten kan følge forhandlingene i møtet.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen i forskriften er at også kommuner som ikke har de nødvendige tekniske løsninger skal kunne ha fjernmøter for å unngå fysiske møter og dermed redusere mulighetene for smitte.

Det arbeides i kommunen å finne en løsning for direktesending av fjernmøtene eller å legge ut et opptak i ettertid. 

Få en oversikt over de politiske møtene framover her 

Til toppen