Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Aktuelt

Risikogrupper oppfordres til å ta influensavaksinen

Assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes - Klikk for stort bildeAssisterende kommuneoverlege Andreas Thunes Holmestrand kommune Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på influensa og Covid-19. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig. - Vi oppfordrer sterkt alle i risikogruppe og andre målgrupper til å la seg vaksinere for influensa i år, sier assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes.

Influensavaksinene er reservert til risikogrupper og målgrupper frem til 1. desember. Alle som blir vaksinert har like god beskyttelse gjennom hele vintersesongen. Influensavaksinen reduserer risikoen for alvorlig influensasykdom, men har ingen effekt mot covid-19.

De generelle smittevernrådene mot covid-19 har også effekt mot influensasmitte, og etterlevelse av dem vil kunne bidra til en mer moderat influensasesong. 

Hvorfor er influensavaksinen spesielt viktig i år?

Vaksinering er viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19. 

Dette er risikogrupper og andre målgruppen for influensavaksine

Risikogrupper:

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper som anbefales influensavaksine:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter (fastlegen din avgjør om du og din familie er i denne kategorien)
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Ta kontakt med din fastlege

De som tilhører risikogruppene kan ta kontakt med sin fastlege for informasjon om hvordan du kan få vaksinen. I år er det ikke mulig med drop-in vaksiner hos fastlegene slik som tidligere, dette for å kunne gjennomføre en trygg og smittevernforsvarlig vaksinering.

Vaksinen er gratis for risikogrupper

Regjeringen har vedtatt at selve influensavaksinen skal være gratis til personer i risikogruppene. Mange fastlegekontorer er nå tomme for vaksiner fra Folkehelseinstituttet, fastlegene er derfor blitt nødt til å skrive resepter til apotek og pasientene må der betale for vaksinen. Etter de har hentet ut vaksinen, kan de ta den med til legekontoret og få vaksinen satt med et tak på kr. 50,- i egenandel (gratis hvis man har frikort)

Til toppen