Aktuelt

Samarbeid om økonomien i Holmestrand kommune

Møte om økonomi.jpg - Klikk for stort bildeMøte om økonomi.jpg Holmestrand kommune   27. mai møttes politikere, kommunedirektør og kommunalsjefene til første av to arbeidsmøter om kommunens økonomiske situasjon. Møtene skal gi økt kunnskap om konsekvenser og muligheter for utarbeiding av konkrete tiltak for å redusere den kommunale driften for å oppnå balanse.  

Den nye Holmestrand kommune har en krevende økonomi. Beregninger av hva resultatet kan bli ved utgangen av året, viser at kommunen ligger an til et merforbruk på over 30 millioner i 2020.

- For å finne de mest effektive tiltakene må vi ha inngående og omforent kunnskap om økonomien, sier ordfører Elin Gran Weggesrud.


På møtet 27. mai:

  • Fikk politikere og administrasjon en detaljert gjennomgang av ulike deler av kommunens økonomi innen alle fagområder
  • Så politikere og administrasjon på hvordan Holmestrand kommune drives sammenlignet med andre lignende kommuner

 

Gjennomgangen gir et veldig godt grunnlag for videre arbeid. På helseområdet bruker Holmestrand kommune mer penger enn landssnittet av kommunene, på de andre områder bruker kommunen noe mindre. Denne sammenligningen tar utgangspunkt i KOSTRA-tallene. (Tall som alle kommuner rapporterer inn om sin drift hvert år.)

Neste arbeidsmøte er 3. juni. Møtene skal gi økt kunnskap om konsekvenser og muligheter for utarbeiding av konkrete innsparinger. Innsparinger og kutt i denne størrelsesordenen vil gjelde for hele økonomiplan perioden som strekker seg fra 2020-2023. 

Noen ord fra kommunedirektøren og ordføreren


Den økonomiske situasjonen vil påvirke driften i alle avdelinger og enheter i kommunen både når det gjelder hvordan vi drifter tjenestene og omfanget av tjenestene vi kan tilby.
Vi kommer til å måtte ta noen tøffe avgjørelser.
Det ansvaret har vi og det tar vi. 

Samtidig er det ingen automatisk sammenheng mellom antall kroner vi bruker på en tjeneste og kvaliteten vi får i tjenesten. 

Vi skal forsøke å gjøre så kloke og framtidsretta vedtak som overhodet mulig. 

Og vi skal bygge en god kommune for alle innbyggerne våre.

Vi vil alle det beste for Holmestrand