Sammen tar vi vare på verdens viktigste ressurs: vannet

22. mars er Verdens vanndag. Skal vi klare å nå FNs bærekraftsmål nr 6: Å sikre at alle skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030, må alle bidra med litt. Vi i kommunen skal ta vårt ansvar, og du kan også gjøre litt. 

Jente med et glass vann. Tekst: Be the change you want to see in the world/ Verdens vanndag: Sammen tar vi vare på verdens viktigste ressurs - vannet - Klikk for stort bildeBe the change you want to see in the world Godt vann

Årets tema: Be the change

Du og jeg bruker mest vann i Norden. Selv om Norge har en robust og god vannforsyning, må også vi ha et fokus på unødvendig høyt forbruk av vann. Faktisk er det vi i Norge som bruker mest vann per hode i hele Norden. Hva er det du og jeg kan gjøre for å senke vannforbruket? 

 • Ta kjappere dusjer og droppe badekaret 
 • Montere sparedusjhode – da bruker du halve mengden vann 
 • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene 
 • Vent med å sette på vaskemaskin og oppvaskmaskin til de er helt fulle 
 • Ha en flaske vann i kjøleskapet – da har du alltid kaldt vann  

Å la vannet renne mens du pusser tenner «koster» 6 liter vann i minuttet. Det er lett å se at enkle tiltak du gjør vil få noe å si. 

Les mer om verdensdagen på world water day sine sider 

Hvorfor skal vi spare på vannet i Norge? 

For mye av vårt rene drikkevann kommer ikke frem til krana. Det er dyrt å rense drikkevann og direkte sløsing når rent drikkevann lekker ut i naturen. I tillegg stjeler dette vannet kapasitet i avløpsnettet vårt om det havner der. Forbrukerne og miljøet må betale for begge deler.  

Les mer om vann 

Les mer om vannmålere - betal for ditt faktiske forbruk

Hvordan jobber Godt Vann-samarbeidet med dette 

At «alle må gjøre litt» gjelder også oss i Godt Vann-samarbeidet. Sammen med kommunene Asker, Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum samt Glitrevannverket samarbeider Holmestrand om en rekke vann- og avløpsoppgaver. En av de viktigste oppgavene vi jobber med er å redusere vannmengden som lekker ut fra vannledningsnettet vårt. 

Vi har sammen og hver for oss gjennomført en rekke utbedringer og ser resultater av dette. Vannforbruket i regionen har hatt en kraftig reduksjon – sammenlignet med 2004-tall bruker vi nå 16,9 prosent mindre vann. Samtidig med at det i samme periode har vært en vesentlig befolkningsøkning.   

Vi får til mer sammen 

Vi jobber hver dag med å sikre en stabil og trygg vannforsyning. Vi har mange dyktige fagfolk som sørger for at disse tjenestene fungerer godt året rundt. Gjennom vårt interkommunale samarbeid jobber vi for en kostnadseffektiv drift av vann og avløp, og åpner opp for at kommunene kan stå sammen i kostnadstunge men nødvendige investeringer. 

Les mer om samarbeidet

Vanntall i Holmestrand kommune

VISSTE DU AT:

 • Ca. 2,99 millioner m³/år rent vann blir brukt i kommunen vår hvert år.
 • Det forsyner ca. 21 120 privatpersoner i tillegg til næringslivet og offentlige bygninger.
 • Hver person bruker ca. 130 l vann i døgnet
 • Kommunen har 284,1 km med vannledninger.
 • Kommunen tar jevnlig vannprøver for å ha kontroll på drikkevannet.
 • Noe av vannet lekker ut som lekkasje. For å stoppe denne sløsingen med vann driver vi med omfattende lekkasjekontroll.
 • I kommunen jobber det 28 personer for å sikre deg rent vann i springen og at avløpsvannet ikke skal forurense naturen.

Les mer om bærekraftsmål 6 på FN sine sider