Aktuelt

Skolene åpnet denne uken

Kommunalsjef Robert Rognli - Klikk for stort bildeKommunalsjef Robert Rognli Holmestrand kommune Skolene i Holmestrand åpnet denne uken opp igjen til glede for elever, foreldre og ansatte. Det har vært en god og trygg gjenåpning ved alle skolene.

De aller fleste elevene har møtt på skolen, og noen barn får tilpasset undervisningsopplegg hjemme fordi de er i en risikogruppe. Noen få har valgt å holde barna hjemme i dag. Kommunen respekterer den avgjørelsen, og håper å se barna på skolen om kort tid.

Høyt fokus på smitteverntiltakene

Rektorer og kommunen har mottatt bekymringer fordi enkelte grupper har flere enn 15 barn. Vi forsøker så langt som mulig å begrense antall barn i gruppene, men det er unntak ved de fleste skolene. Vi har valgt å prioritere faste grupper, det vil si at det er de samme ansatte og elever i gruppene hele tiden. På den måten reduserer vi antall ansatte som går på tvers av grupper. En ytterligere reduksjon av elever i gruppene vil medføre flere ansatte på tvers av grupper.

- Vi benytter alt tilgjengelig personell og har høyt fokus på smitteverntiltakene gjennom dagen, sier kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli.

Smittevernveilederen er omfattende i innhold og tiltak, og skal sikre at skoledagen skal være trygg. Derfor har vi lagt smittevernveilederen til grunn i vår planlegging, og kommunen kan forsikre foreldre om at vi gjør det som skal til for å unngå smittespredning. Det viktigste tiltaket er at syke barn og ansatte ikke skal møte på skolen. Kombinert med gode hygienetiltak og en hensiktsmessig inndeling i faste grupper er vi godt forberedt.

Smittevernveilederen er veiledende og sier følgende om kohorter/grupper:

En kohort kan for eksempel ta utgangpunkt i skolens eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn)5. Kohorter skal i minst mulig grad blandes med andre kohorter.

Første dag på Ekeberg skole:

Første dag på Selvik skole:

Første dag på Kleiverud skole: