Aktuelt

Søk BIO-midler fra fylkeskommunen

To damer snakker sammen foran en PC - Klikk for stort bildeSøk tilskudd gjennom fylkeskommunen Pexels Trenger bedriften ny kompetanse? Gjennom BIO-ordningen kan bedriften søke pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Mer om BIO-ordningen

Ordningen med bedriftsintern opplæring innebærer at virksomheten selv må søke. Det er ikke anledning til å søke på vegne av andre eller samlet for flere bedrifter/virksomheter.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Søknadsfrister i 2020

Neste søknadsfrister i 2020 er 15. oktober  og15. november, under forutsetning av det er tilgjengelige midler.

Les mer og søk om BIO-midler

Andre tilskudd fra fylkeskommunen

Her finner du en oversikt over tilskudd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det er ulike søknadsfrister.

Alle tilskudd, priser og stipend i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til toppen