Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Aktuelt

Søk kompensasjonsordning til lokal virksomhet

Mennesker løper bortover en klippe - Klikk for stort bildeSøk kompensasjonsordning innen 8. april Shutterstock Holmestrand kommune har blitt tildelt 2 289 020 kroner til kommunal kompensasjonsordning fra Staten. Søknadsfristen er 8. april.

Arve Vannebo - Klikk for stort bildeArve Vannebo Dagsavisen Fremtiden; Katrine Strøm - Det er gledelig at vi har fått midler fra Staten til å støtte lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, sier næringssjef i Holmestrand kommune, Arve Vannebo.

- Holmestrand kommune fikk ikke midler i forrige runde, men har fått nå som alle kommuner i landet fikk i denne runden.

Kompensere lokale virksomheter

I tillegg til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, skal ordningen også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Næringssjefen kan fortelle at Holmestrand har fått relativt lite støtte sammenlignet med de andre Vestfoldkommunene.

- Dette er rett og slett fordi vi har mindre arbeidsledighet enn gjennomsnittet.

Til lokale virksomheter rammet av strenge smitteverntiltak

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

- Vi vet at mange aktører spesielt innenfor reiseliv, servering og arrangement med flere har slitt på grunn av restriksjonene, og vi håper at disse midlene kan bidra til å styrke driften der omsetningsfallet har vært størst, forteller Vannebo.

Behandling og søkefrist

Støtteordningen utlyses med forbehold om endelig politisk godkjenning i kommunestyret. Støtteordningen ble behandlet i formannskapet 25. mars.

Fristen for å søke er 8. april 2021.

Bruk gjerne regnskapsfører eller revisor til å sette opp det som kreves i søknadsskjema. Søkesystemet departementet krever at vi bruker til utlysningen er regionalforvaltning.no.

Her søker du kompensasjonsordning

Søknadene behandles så raskt som mulig. Tilskudd utbetales etter at klagefrist på tre uker fra behandling er gått ut. 

Her er saken som ble vedtatt i formannskapet

Til toppen