Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Søk om barnehageplass for barnehageåret 2021/2022

Små barn i lek med plastelina - Klikk for stort bildeBarn i lek Shutterstock Kommunale og private barnehager har ledige barnehageplasser fra 1. august 2021. Barn som allerede har plass, beholder denne. Andre må søke barnehageplass før 1. mars.

Før du søker

  • Finn inntil fem kommunale og/eller private barnehager i nye Holmestrand kommune du vil søke eller bytte til.
  • Forsikre deg om at barnet har bostedsadresse i Holmestrand kommune den dagen han eller hun begynner i barnehagen.
  • Ha MinID eller BankID på mobil klart til pålogging. Hvis du ikke har mulighet til å bruke ID-porten, kan du kontakte kommunen som vil hjelpe deg med å legge inn søknad.

Les mer om hvordan du søker

Samordnet opptak - hovedopptak

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Holmestrand kommune har webbasert søknadsskjema.

Søknad legges inn her

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2021

Hvem har rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Ved søknad på særskilt vilkår jf. Barnehageloven § 18, må skriftlig dokumentasjon i tillegg sendes kommunens barnehagemyndighet.

Søknader for barn som fyller ett år etter 01.12.2021, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Pris og redusert betaling

En full plass koster 3 230 kroner i måneden. Se her for informasjon om priser og mulighetene for redusert betaling i barnehagen.

Endret oppholdstid eller overflytting til annen barnehage

Dersom det ønskes endret oppholdstid eller overflytting til annen barnehage, må endringsønske registreres her.  

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til barnehagene eller kommunens sentralbord, telefon 33 05 95 00.

Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet i årets hovedopptak. Søknadene vil bli behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Alle søkere fra 2020 som ikke er tildelt barnehageplass, må sende ny søknad innen 01.03.2021. Dette for å sikre reelle søkere og en raskere saksgang ved årets opptak.

Til toppen