Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Aktuelt

Søk spillemidler senest 15. oktober

Jente som holder en volleyball - Klikk for stort bildeSøk spillemidler for laget eller organisasjonen din innen 15. oktober. Pixabay Har laget ditt eller foreningen din et prosjekt? Husk å søke spillemidler innen 15. oktober. Kulturkontoret tilbyr, i samarbeid med Idrettsrådet, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler. 

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål.

Om anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Man kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Om kulturanlegg

Tilskuddet skal bidra til at egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Les mer om spillemidler og hvordan du kan søke.

Har du spørsmål om spillemidler?

Kontakt: Kulturkontoret, Susanne Poulsen
E-post: susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no
Mobil: 916 89 055

Til toppen