Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Aktuelt

Søk tilskudd for å inkludere barn og unge

Jente med gul sekk på vei - Klikk for stort bildeNasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge Shutterstock Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan nå søke om penger fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Ferie og fritid

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Minst én aktivitet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Hvilke tiltak kan du søke penger til?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Søknadsfrist er 4. desember

Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Søk tilskudd via Bufdirs søknadsportal

Les mer om ordningen

Les regjeringens fritidserklæring

Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Holmestrand kommune tilsendt alle lokale søknader. Kommunen vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Kommunens kontaktperson:

Hilde Bergstå Fjelldal
Telefon: 971 74 599
E-post: hilde.bergsta.fjelldal@holmestrand.kommune.no

Til toppen