Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Aktuelt

Startskudd for Holmestrand Nordbyen

Kommunen, fylkeskommunen og Bane Nor eiendom møttes til digital signering av samarbeidsavtalen - Klikk for stort bildeKommunen, fylkeskommunen og Bane Nor eiendom møttes til digital signering av samarbeidsavtalen Skjermdump fra Teamsmøte Nå er samarbeidsavtalen for utvikling av Holmestrand Nordbyen (tidligere Holmestrand Nord) signert av samarbeidspartnerne Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bane NOR Eiendom AS.

Holmestrand er porten i nord til Vestfold og Telemark. Området Holmestrand Nordbyen rommer i dag både bussterminal, taxisentral og store parkeringsarealer samt vegareal. Tunellen og frigjorte vegarealer frigjør betydelig med utviklingsarealer. Området er på ca 100 daa hvorav ca 50 daa kan utvikles med bebyggelse.

Kommunedirektør Hans Erik Utne - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne Holmestrand kommune  - Med en positiv befolkningsvekst, næringsutvikling, ny stasjon og kort reise til større arbeidsmarkeder, er det et stort potensial for utvikling av byen, forteller kommunedirektør Hans Erik Utne om prosjektet.

Knutepunktet i Nordbyen, skal utvikles til en bærekraftig og fremtidsrettet bydel. En utviklingen skal styrke Holmestrand by, uten å konkurrere som handelssentrum.

Samarbeid om utvikling av Holmestrand Nordbyen

Området består av flere eiendommer, hvor Holmestrand kommune, Bane NOR og Vestfold og Telemark fylkeskommune eier mesteparten. Partene har den felles oppfatning at det er hensiktsmessig å se eiendommene samlet i denne fasen.

Øistein Brinck, direktør for samfunnsutvikling i Vestfold og Telemark fylkeskommune - Klikk for stort bildeØistein Brinck, direktør for samfunnsutvikling i Vestfold og Telemark fylkeskommune Skjermdump fra Teamsmøte Øistein Brinck, direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima i Vestfold fylkeskommune forteller at det er stor entusiasme for prosjektet i fylkeskommunen.

- Vi har satt stor pris på samarbeidet hittil og vil gjerne takke Holmestrand kommune og Bane Nor for det, sier Brinck.

Utviklingsretning for området

Partene har samarbeidet om utarbeidelsen av mulighetsstudier i perioden desember 2019 – mars 2020. Mulighetsstudiene ser nærmere på tre alternative utviklingsretninger for området. Arbeidet er sammenfattet i en anbefalt utviklingsstrategi.

Tre konsulentteam har utarbeidet tre konsepter for hvordan bydelen kan utvikles, «Den produktive byen», «Den aktive og engasjerte byen» og «Naturbyen». Mulighetsstudiene og denne utviklingsstrategien er første fase av en lengre planprosess. Utviklingsstrategien er basert på mulighetsstudiene og andre innspill, og har til hensikt å danne et grunnlag for videre, mer formelle planprosesser kommunen skal igjennom de neste årene.

Forslag til Utviklingsstrategi kan du lese her (PDF) 
Sammendrag og evaluering av mulighetsstudiene (PDF)

Mulighetsstudiene ble utstilt på biblioteket i Holmestrand en kort periode i mars 2020, og igjen i forbindelse med medvirkningsmøter. Interessenter og berørte har hatt anledning til å sende inn forslag og kommentarer til mulighetsstudiene digitalt.

Veien videre for Holmestrand Nordbyen

Området som skal utvikles inngår i gjeldende kommuneplans arealdel. Kommuneplanen skal rulleres fra 2021.

I påvente av en vedtatt overordnet plan er det viktig å modne området, og få aktivitet med noen strakstiltak. Det er allerede planer om etablering av Holmestrand badstu. Samarbeidsinitiativet om en badstu er et ønske om å designe og bygge et arkitektonisk smykke for Holmestrand som vil gjøre det mer attraktivt for besøkende å komme til byen og en helårs sentrumsnær attraksjon for lokalbefolkningen.

BaneNor Eiendom og Seltor Eiendom er nå i gang med å utvikle resten av Strandholmen prosjektet. Her skal promenade mellom Dulpen og Fjordstien ferdigstilles, og det skal bygges boliger på området lengst nord.

Til toppen