Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

02.12.2020 14.13

Aktuelt

Stenger skoler og barnehager fram til 26. mars, med unntak

Tom barnehage - Klikk for stort bildeStengte barnehager med unntak av barn av voksne i arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner Shutterstock Ungdomsskoler, voksenopplæringen, barneskoler og barnehager er stengt fra fredag 13. Mars. Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder:

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Holmestrand kommune jobber nå med å iverksette tiltak i tråd med regjeringens retningslinjer.

Informasjon om hjemmeundervisning og annen praktisk informasjon kommer fortløpende.

Informasjonsbrev til foresatte

13. mars

Det er 13.03 2020 sendt ut informasjon til foresatte i skoler om hjemmeundervisning. 
Dokumentet kan du lese her: Informasjonsskriv om hjemmeundervisning i forbindelse med stenging i perioden 13. – 26. mars (DOCX, 121 kB)"

Det er den 13.03.2020 sendt ut informasjon til foresatte i barnehager og skoler angående unntaksbestemmelser for stenging av barnehager og skoler.

Barnehager og skoler/SFO vil holdes åpent til ordinær åpningstid for barn med særlige omsorgsbehov. Personer som er omfattet av helsedirektoratets definisjon av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og som ikke har andre muligheter for barnepass, kan levere barn opp til 12 år i skole som vanlig. 

Dokumentet kan du lese her "Skole og barnehage infoskriv foresatte 2020.03.13" (DOCX, 123 kB)

Holmestrand kommune ber nå alle foreldre som berøres av unntaksbestemmelsene ta kontakt med barnehage/skole så raskt som mulig, og innen mandag 16. mars kl. 12.00, for å melde inn behov. Dette for at vi skal kunne planlegge dette på en god måte.

12. mars

Det er den 12.03.2020 sendt ut informasjon til foresatte i barnehager og skoler. 

I dokumentet informeres det om smittereduserende tiltak gitt av regjeringen. Her belyses også at barnehager og skoler/SFO vil holdes åpent i ordinær åpningstid for barn med særlige omsorgsbehov.

Personer som er omfattet av Helsedirektoratets definisjon av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og som ikke har andre muligheter for barnepass, kan levere barn opp til 12 år i skole som vanlig. 

Dokumentet kan du lese her: "Viktig informasjon i forbindelse med smittereduserende tiltak fra regjeringen (PDF, 501 kB)".

Til toppen