Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

Trygg start i småskolen og SFO

Skolen starter opp igjen - Klikk for stort bildeSkolen starter opp igjen Pixabay Barn er mindre utsatt for smitte, og kombinert med gode smitteverntiltak er det trygt å sende barna til skolen.

Det er utarbeidet en detaljert og tydelig veileder som kommunen legger til grunn for planlegging og drift av skolene framover.

Veilederen har tre grunnpilarer for smittevern:

  • Syke elever og ansatte skal ikke være på skolen
  • Gode hygienetiltak
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Veileder om smittevern i barneskolen

Ansatte er godt i gang med planleggingen slik at alle smitteverntiltakene følges opp på en god måte, og mandag 27. april åpner skolen trinn 1.-4. og SFO opp i Holmestrand kommune igjen.

Samarbeid om godt smittevern

Et annet viktig tiltak er at vi sammen reduserer kontakthyppighet på skolen og i fritiden. Foresatte må følge opp at barna så langt som mulig omgås de samme vennene på skolen og i fritiden. Tiltak som gjøres i skolen vil ha liten effekt hvis barna leker med andre barn i fritiden.

Robert Rognli - Klikk for stort bildeRobert Rognli Holmestrand kommune  Anbefaler at elevene kommer på skolen

- For barn er det sosiale fellesskapet helt sentralt for personlig utvikling og trivsel. De siste ukene har vi sett hvor godt skolen kan fungere digitalt, og jeg er stolt av den innsatsen elever og ansatte har lagt ned. På den annen side er det godt at barn og ansatte i skolen nå kan møtes igjen, sier kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli.

Skolene planlegger oppstarten for å ivareta helse og trygghet på en best mulig måte. Innenfor slike rammer er vi sikre på at barna nå bør komme på skolen, og Holmestrand kommune anbefaler sterkt foreldre å støtte opp om dette.

Kommunens anbefalinger om sykling, gåing og egentransport

  • Bruk av offentlig transport til og fra skole begrenses så mye som mulig
  • Elever som har mulighet til det sykler eller går til skolen
  • Foresatte kan også organisere egentransport

På en slik måte kan vi sørge for at de som er avhengig av skolebuss eller offentlig transport kommer seg til skolen uten å bli utsatt for økt smitterisiko. Nærmere informasjon om transport vil komme fra den enkelte skole.

Foreldrebetaling

Det skal ikke betales for SFO plass i den perioden SFO har vært stengt i mars og april. Beløp som er innbetalt vil bli kreditert. I forbindelse med at SFO har kortere åpningstid vil det ikke bli redusert foreldrebetaling. Kostpenger krediteres i den perioden det ikke er matservering ved SFO.

Fritak for foreldrebetaling

Barn som er i en risikogruppe, og har legedokumentasjon på dette, kan ikke benytte plassen i SFO og foresatte kan søke om fritak for foreldrebetaling. 

Søknaden sendes skolen v/rektor. Oversikt over skoler finner du her

Informasjon til foreldre/foresatte om oppstart i skole og SFO

Informasjonen i denne artikkelen ble sendt til foresatte tirsdag 21.april og onsdag 22. april. Skrivet omhandlet også undervisningen og oppfølging av enkeltelever, samt redusert åpningstid og at det ikke blir matservering i SFO. Dette grunnet smitteverntiltakene og kapasitetshensyn.

 

Informasjon til foreldre oversatt til flere språk

Til toppen