Aktuelt

Trygt å åpne barnehagene

Klikk for stort bildeBarn leker i gresseet Shutterstock Barn er mindre utsatt for å bli smittet, og kombinert med smitteverntiltakene er det helt trygt og forsvarlig å åpne barnehagene igjen.

Tidligere denne uken kom veilederen for smittevern i barnehagene, og mandag 20. april åpner barnehagene i Holmestrand kommune igjen.

Veilederen har tre grunnpilarer for smittevern:

  • Syke barn og ansatte skal ikke være i barnehagen
  • Gode hygienetiltak
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Kommunalsjef Robert Rognli - Klikk for stort bildeKommunalsjef Robert Rognli Holmestrand kommune Samarbeid om godt smittevern

Et godt smittevern forutsetter et samarbeid mellom barnehage og hjem, og derfor skal barna vaske hender grundig før de møter om morgenen og når de kommer hjem på ettermiddagen. Dette er et eksempel på at smitteverntiltakene fungerer best når man er sammen om tiltakene.

- Jeg ber alle foresatte om å lese veilederen grundig. Dette for at foresatte skal være trygge på det vi gjør i barnehagene, og at dere er kjent med hvordan dere kan bidra, sier kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli.

Les veileder om smittevern i barnehager

Redusert åpningstid i barnehagene

De to kommende ukene, fra og med mandag 20. april, er barnehagen åpen fra 8.00 til 15.30. Det skaper utfordringer for noen, men det er helt nødvendig for å imøtekomme anbefalingene. Kommunen vil fortløpende vurdere å utvide åpningstiden. De som kan levere barn senere og hente tidligere, gjøre det de kommende ukene. Det vil bidra til at vi unngår en situasjon der mange barn og foreldre kommer til barnehagen samtidig. Den enkelte barnehage vil ha egne rutiner som gjelder levering og henting av barn.

Ta frokosten hjemme

Inntil videre skal barn spise frokost før de møter i barnehagen. Dette tiltaket er tatt i hensyn til smittevern da det er en særskilt utfordring å håndtere servering av frokost samtidig som mange barn kommer til barnehagen.

Oppfølging av enkeltbarn

Barn som har enkeltvedtak som gjelder spesialpedagogisk oppfølging eller andre tilrettelegginger vil bli fulgt opp den kommende perioden. Det kan bli endringer i innhold og omfang av dette tilbudet for de barna det gjelder.

Om barn med astma, allergier og diabetes

Veilederen er tydelig på at de aller fleste barn kan være i barnehagen. Barn med astma, allergier og diabetes er tilfeller helsemyndighetene vurderer kan være i barnehagen. Utfyllende informasjon finnes i veilederen. Er du i tvil tar du kontakt med fastlegen.

Foreldrebetaling

Nasjonale myndigheter har besluttet at foreldrebetaling gjelder fullt ut fra og med 20. april.  Les aktueltsak

Fritak for foreldrebetaling

Barn som er i en risikogruppe, og har legedokumentasjon på dette, kan ikke benytte barnehageplassen og foresatte kan søke om fritak for foreldrebetaling.

Søknaden sendes barnehagen v/styrer. Oversikt over barnehager finner du her

Informasjonsskriv om dette ble sendt ut til foresatte fredag 17. april

Information to parents in other languages