Aktuelt

Trygt frem og tilbake til skolen

For noen elever kan det være aktuelt å sykle til skolen - Klikk for stort bildeFor noen elever kan det være aktuelt å sykle til skolen Shutterstock Skolene planlegger oppstarten mandag 27. April for å ivareta helse og trygghet på en best mulig måte.  Det er viktig for Holmestrand kommune at skoleelevene kommer trygt frem og tilbake til skolen.

Følgene hovedregler gjelder

  • Unngå kollektivtransport hvis mulig. Dette gjelder også skolebuss
  • Vi oppfordrer til at elever, som har mulighet, går til skolen. For noen av elevene kan det være aktuelt å sykle, men vi anbefaler ikke at de aller yngste sykler alene
  • For dem som ikke selv kan gå til skolen, ønsker vi at foresatte kjører dem hele eller deler av veien.
  • Vi ønsker å unngå trafikale utfordringer ved skolen og samtidig begrense hvor mange barn og foresatte som samles rett utenfor skolen. Det vil derfor være en stor fordel om foresatte setter av elever på ulike steder i nærheten av skolen
  • Hvis man ikke har andre muligheter, benyttes ordinær skoleskyss i henhold til vedtak

På en slik måte kan vi sørge for at de som er avhengig av skolebuss eller offentlig transport kommer seg til skolen uten å bli utsatt for økt smitterisiko.

Skoleskyss som normalt

Vestfold og Telemark fylkeskommune og deres transportører, gjenopptar ordinær skoleskyss fra morgenen mandag 27. april. Det er som vanlig kun elever med vedtak om skyss som fritt kan benytte ordningen.

Smittevernsreglene vil bli ivaretatt. Det innebærer at det må være god plass i bussene. Alle foresatte til elever med innvilget skoleskyss, er kontaktet og har gitt tilbakemelding om reelt skyssbehov ved oppstart. Det viser at det er en gjennomgående reduksjon i antall elever som kommer til å benytte skolebuss. Dette er gunstig og letter oppfølging av smittevernsreglene.

Informasjon om dette har gått ut til foreldre og foresatte 24. april
Her kan du lese infoskrivet (DOCX, 125 kB)

Les Vårslepp i trafikken - pass på myke trafikanter

Les Trygg start i småskolen og SFO