Vær oppmerksom i trafikken

Vær oppmerksom i trafikken

Vårslepp i trafikken - Klikk for stort bildeVårslepp i trafikken VTFK Det er vår, og med sol og varme kommer det flere myke trafikanter på veien. Nå er det viktig å huske på å få blikkontakt og sørge godt samspill i trafikken. Det blir tryggere – og hyggeligere!

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Sammen med fylkeskommunen kjører kommunen trafikksikkerhetskampanjen "Vårslepp" for å redusere farene for uhell og ulykker i vårtrafikken.  Målet for kampanjen er å gjøre alle trafikanter mer oppmerksomme.
​​​Les mer om vårslepp

Ny trafikksikkerhetsplan i Holmestrand kommune

I desember 2021 ble en ny trafikksikkerhetsplan vedtatt av kommunestyret. Trafikksikkerhetsplanen 2022 – 2025 danner grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i Holmestrand kommune. Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. 
Les om trafikksikkerhet i Holmestrand kommune

Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir trygge lokalmiljøer, mindre skader og fornøyde innbyggere. Holmestrand kommune ble godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune i 2021.
Les om om godkjenningsordningen Trafikksikker kommune

Tenk trafikksikkerhet: klipp hekk og busker 

Les om trafikksikkerhet på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen