Aktuelt

Veileder for smittevern i skolen

God håndhygiene - Klikk for stort bildeGod håndhygiene Shutterstock Det ble planlagt åpning av skoler for 1. - 4.-klasse samt SFO fra mandag 27. april.  Nasjonal standard for smittevern i skolene legger føringer for oppstart.

Det er planlagt at i løpet av uke 20 skal 5-10 trinn tilbake på skolen. 

God hygiene og kontakthyppighet

Fokuset, er som i veilederen for barnehagene, lagt på god hygiene og å minske kontakten mellom elevene fysisk for å forhindre spredning av Korona. Syke elever skal ikke møte på skolen. Også her er det utviklet støttemateriell til bruken av smittevernveilederne, som skal hjelpe kommuner/skoler i bruken av dem. Foreløpig har det kun kommet en støtteveiledning for småskolen.

Her er veilederen

Veilederne kan oppdateres

Smittevernveilederne ble via Helsedirektoratet, på vegne av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Veilederne er gyldige fra publiseringsdatoen, 20. april 2020, men kan oppdateres senere ved behov, og da vil nyeste versjon være gjeldende.

Ansvar hos skoleeier

Innledningsvis i smittevernveiledningen står det «Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Skoleeier er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god åpning av skolene. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver på skolen. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet på skolen og skolehelsetjenesten. Videre vil god dialog mellom skole og hjem være av sentral betydning. Godt samarbeid med renholdsarbeidere som skal ivareta behovet for vask og renhold, er også nødvendig.»

Det er dermed viktig å huske at vi alle har en rolle i å sikre at åpningen av småskolene går som det skal og at samarbeid og gode dialoger bør være i fokus.

Slik blir det i Holmestrand kommune

Her kan du se alle smittevernveilederne

Føler du deg usikker rundt å sende barnet ditt på skolen?

Faktisk.no har skrevet en artikkel med 10 spørsmål og svar om gjenåpning av skoler og barnehager.