Velkommen til innbyggermøter om fremtidens helse- og velferdstjenester 

Velkommen til innbyggermøter om fremtidens helse- og velferdstjenester 

Hvor skal vi ha sykehjem i kommunen vår? Hva skal til for å få plass eller tjenester? Hvordan burde fremtidens helse- og velferdstjenester være i Holmestrand kommune? Innbyggere inviteres til åpne innbyggermøter i april, hvor du får informasjon om hovedutfordringene innen helse og velferd i vår kommune, og hvor det blir mulighet for å gi dine innspill. 

Portrett av kommunalsjef for helse og velferd Frode Hestnes - Klikk for stort bildeKommunalsjef for Helse og velferd Frode Hestnes Holmestrand kommune

- Kommunen ønsker å spille på lag med innbyggerne i samfunnsutviklingen, og ønsker innsikt i hva innbyggerne mener er viktig i fremtidens helse- og velferdstjenester, sier kommunalsjef for Helse og velferd Frode Hestnes. 

Leve hele livet-koordinator Karoline Skaara vil sammen med folkehelserådgiver Monica Skytte Kristoffersen presentere helsetilstanden i kommunen, og arbeidet med Leve-hele livet, en kvalitetsreform for eldre. Det vil også bli gitt informasjon om strategien helhetlig innsats og en innledning ved kommunalsjef Frode Hestnes.

På møtet legges det også opp til en innspillsrunde hvor innbyggere kan dele sine betraktninger. 

Tre innbyggermøter med samme innhold 

Monica Skytte Kristoffersen og Karoline Skaara utenfor Holmestrand bibliotek - Klikk for stort bildeMonica Skytte Kristoffersen og Karoline Skaara kommer på innbyggermøtene Holmestrand kommune

Innbyggermøtet holdes tre steder i flersenterkommunen i april, og innholdet vil være likt på alle de tre møtene. Innbyggere kan delta på det møtet de ønsker. Det første møtet vil også direktesendes på kommuneTV og være tilgjengelig på opptak i etterkant. 

 • Holmestrand: torsdag 13. april, Multisalen (biblioteket), kl. 18- ca 20.30 (direktesendes) 
 • Hof: tirsdag 18. april, Flerbrukshuset (biblioteket), kl. 18- ca 20.30 
 • Sande: torsdag 20. april, Sandetun aktivitetssenter, kl. 18- ca 20.30 

Program for innbyggermøtene 

 • Velkommen v/Ordfører Elin Gran Weggesrud  
 • Innledning v/Kommunalsjef for Helse og Velferd Frode Hestnes 
 • Presentasjon av helsetilstanden i kommunen v/Folkehelserådgiver Monica Skytte Kristoffersen 
 • Strategien helhetlig innsats v/Prosjektleder Lise Berit Firing 
 • Leve hele livet v/Leve hele livet-koordinator Karoline Skaara 
 • Oppsummering  
 • Åpen innspillsrunde  

Løsninger i tråd med befolkningens behov   

Helse- og velferdstjenester i norske kommuner er under press. Vi blir flere eldre, får større demografidrevne utgifter, og en stor økning i behovet for menneskelige ressurser uten nye måter å løse oppgavene på.  

Innbyggermøtene er en del av et større prosjekt  

I 2023 jobber programområdet helse og velferd i Holmestrand kommune med det store prosjektet «fremtidens helse- og velferdstjenester».   

Prosjektet innebærer i hovedsak:  

 • Tre innbyggermøter i april  
 • Invitasjon til å delta i et tidsavgrenset innbyggerråd i mai 
 • Spørreundersøkelse og workshop blant kommunens ansatte innenfor programområdet helse- og velferd 
 • Sammenstilling av en rapport med eksisterende kunnskapsgrunnlag og innspill hentet gjennom prosjektet fra ansatte, tillitsvalgte, innbyggere, pårørende og politikere.  
 • En politisk behandling av forslag til strukturendringer innen helse og velferd som gir innsparing i samsvar med budsjett- og økonomiplan.   

Det er et behov for større grad av involvering av samfunnet for å finne løsninger i tråd med befolkningens behov. Dette er bakgrunnen for prosjektet «fremtidens helse- og velferdstjenester», som innbyggermøtene er en del av.  

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 8 MB)

Om folkehelse i kommunen

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre 

Til toppen