Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Aktuelt

Verdensdag for psykisk helse

Hof barnehage er en av barnehagene med på prosjektet "Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad - Klikk for stort bildeHof barnehage er en av barnehagene med på prosjektet "Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad Holmestrand kommune Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. Mental Helse koordinerer den nasjonale kampanjen på vegne av Helsedirektoratet. I Holmestrand markeres denne 8. og 9. oktober med stand utenfor Kiwi i Hof, utenfor biblioteket i Holmestrand og i Sande sentrum. 

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø – andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse.

Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen så man er bedre rustet til å møte livets utfordringer. Se bildegalleri nederst i artikkelen!

Utstilling på Sande bibliotek - Klikk for stort bildeUtstilling på Sande bibliotek Holmestrand kommune Den største glede

«Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad!» er et fellesprosjekt med ti av barnehagene i Holmestrand kommune. I hverdagen vil barnehagene sette fokus på hvordan det å glede andre, er godt for både den som gleder, og den som blir gledet!

Barnehagene som deltar i prosjektet har forberedt noe til markering av verdensdagen for psykisk helse i oktober. Hvordan de velger å gjøre dette er opp til hver enkelt barnehage, om det er maling, film, tegning, sang eller annet. Les mer om prosjektet

Vi lanserer KOMP

«Vær nær» er et samarbeidsprosjekt mellom Holmestrand kommune og No Isolation, driftet med tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Prosjektet skal motvirke ensomhet, og bidra til en «varmere» hverdag hos hjemmeboende seniorer over 65 år. Prosjektet lanserer, i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2021, et helt nytt konsept for hjemmeboende eldre med liten digital erfaring; gratis utlån av KOMP-skjermer fra Holmestrandbibliotekene. Mer informasjon om prosjektet kommer, så følg med.

 

Les mer om verdensdagen her.

 

Les mer om Den største glede du kan ha er å gjøre andre glad

Til toppen