Aktuelt

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Verdensdagen for psykisk helse - Klikk for stort bilde Pexels Markering av Verdensdagen for psykisk helse finner sted i Holmestrand kommune den 9. oktober 2020.

Hver enkelt av oss har en psykisk helse, og den må vi være bevisste på å ivareta. Noen psykiske lidelser er arvelige, mens mange psykiske problemer skyldes spesielle hendelser eller påvirkninger i hverdagen fra miljø, andre igjen kan skyldes en kombinasjon av disse.

Å ikke ivareta sin psykiske helse kan gi vansker med å finne en trygg forankring i livet. Verdensdagen har som mål å bevisstgjøre viktigheten av å styrke den psykiske helsen, slik at man er bedre rustet til å møte livets utfordringer.

Markering i Holmestrand kommune den 9. oktober

Det vil bli et arrangement på Dr. Graarudsplass i Holmestrand sentrum (utenfor biblioteket) med Mental helse og psykisk helsetjeneste for voksne fredag 9. oktober kl. 11 til ca. kl. 14. Det vil bli utdeling av informasjonsmateriell, vi er tilgjengelige for en prat - og i tillegg blir det sang og musikk fra aktivitetssenterets musikkgruppe.

I Sande finner du oss på torvet fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.00. Vi er tilgjengelig for en prat og vil også dele ut informasjonsmateriell, kaffe og te. 

Psykiske problemer er vanlige

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp. Du kan gjøre en forskjell!

En undersøkelse gjennomført av Yougov i samarbeid med Verdensdagen, viser at samfunnet har bidratt til mer åpenhet rundt temaet, men at vi på individuelt nivå synes det er lettere å snakke om vår fysiske helse enn vår psykiske helse.

Vi har med andre ord fortsatt en stor og viktig jobb å gjøre i årene som kommer - for å gjøre det enklere å snakke om hvordan vi har det. 

Trenger du noen å snakke med - Klikk for stort bildeI kommende avsnitt får du vite mer om psykisk helse på ulike områder, og nederst på denne siden vil du få noen gode tips med på veien.

Arbeidsliv og psykisk helse

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse.

I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Når vi føler mestring i jobben og føler oss verdsatt, så trives vi på jobb. En jobb der folk trives, har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15 % av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. I perioden 2003 til 2015 har det vært en økning fra 17 til 20 % i andelen sykepengemottakere som har psykisk lidelse som sykemeldingsårsak.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Ingen jobbhverdag er perfekt, men man må lage seg et godt utgangspunkt for å trives over tid.

Barn og ungdom

Det kan være vanskelig å vokse opp. 15-20 % av barn sliter med vonde følelser.

«It takes a village to raise a child» er et gammelt ordtak. Barn trenger flere mennesker i livet som kan gi ulike perspektiver og støtte opp under ulike kvaliteter. Derfor kan det være viktig at akkurat DU går foran som et eksempel for et barn, ved å vise hvordan man skal være snill med andre og hvordan man viser hensyn.

Det er også viktig å bygge opp et barn ved å la barnet få utvikle seg og finne kjernen sin. Snakk med, og lytt til barnet. Still spørsmål og ta deg tiden til å lytte. Legg fra deg mobilen og vær tilstede.

Studenter

SHoT-undersøkelsen 2018 viser at 1 av 3 studenter føler seg ensomme. 29 % sa de hadde psykiske plager i 2018-undersøkelsen. En av fem har selvmordstanker.

Det kan være ganske tøft å være student, og det er en sårbar tid i livet. Man skal inn i en ny tilværelse, bli kjent med nye mennesker, bo på et nytt sted og etablere en hverdag. Identitet skal skapes og gjenskapes, og man blir kjent med nye sider av seg selv, som ikke bare er behagelig. Det er også kjent at studietiden for mange kan bestå av lange dager alene på lesesalen.

Å være forelder

Det å stifte familie er et heltids- og livstidsprosjekt. Livet endrer seg når du får barn. For de fleste er det å få barn en positiv opplevelse, men noen ganger kan det være vanskelig. Noen får fødselsdepresjon (en diagnose som fortsatt er ganske tabu), og de fleste vil oppleve en eller to bekymringer mer i løpet av barnets oppvekst. Mange opplever kanskje at det knyttes ganske store forventninger fra samfunnet til de i denne livsfasen: du skal delta fullt i arbeidslivet, du skal ha mer ansvar, du skal følge opp dine barn på skolen og i fritiden, du skal være i god form, du skal ha god råd og du skal følge opp dine gamle foreldre. Vårt råd er å senke skuldrene!

Eldre

Norge er ett godt land å leve i, også når du blir eldre. Samtidig er det å bli eldre en fase i livet som kan være vanskelig. Dersom man har vært yrkesaktiv og vant til litt tempo, kan dagene bli lange når A4-tilværelsen er borte. Sykdom og tap av nære personer er mer vanlig i denne fasen av livet. En del eldre føler også at de ikke vil ta for mye plass, de er opptatt av at ungdommen har det bra, og skyver fokuset bort fra seg selv.

Studenter og eldre er de gruppene som sliter mest med ensomhet. Ensomhet og sosial isolasjon øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon.

Minoriteter/Flerkulturelle

Norge er et land som består av personer med mange ulike etnisiteter. Norge har cirka 1 million mennesker med flerkulturell bakgrunn. Det er derfor viktig å tenke mangfold når vi jobber med psykisk helse.

Det å vokse opp som en minoritet, kan innebære fordeler og ulemper som andre ikke har. Innvandrerbefolkningen er ikke en homogen gruppe,  men en gruppe som består av individer som er preget av arv og miljø.

Psykisk helse og gode råd

Kilde: Verdensdagen.no

Til toppen