Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Aktuelt

Vi du være valgmedarbeider?

Valgfunksjonær og stemmegiver i valglokalet - Klikk for stort bildeTa et oppdrag i demokratiets tjeneste Valgdirektoratet Det er stortingsvalg 13. september i år, og vi trenger valgmedarbeidere. Er du over 18 år, har tid til overs og vil tjene litt ekstra? 

Det er mange i arbeid for å gjennomføre valgavvikling i kommunen til årets stortingsvalg, både før, under og etter valgperioden. Størsteparten av de som er i sving, jobber i forhåndstemme-mottakene og valglokalene på selve valgdagen.

Oppdrag i demokratiets tjeneste

Vi søker etter engasjerte mennesker som kan tenke seg å delta i et viktig samfunnsoppdrag i demokratiets tjeneste. Arbeidet vil bli kompensert

Vi ønsker deg som:

 • er nøyaktig og kan arbeide under tidspress
 • har fylt 18 under 2021
 • har gode norskkunnskaper
 • kunnskap i bruk av pc
 • som kan delta på obligatorisk opplæring i august

Valgmedarbeiderne vi er på jakt etter skal bemanne valglokaler på valgdagen 13. september.

Holmestrand kommune har følgende valglokaler:

 • Galleberg skole
 • Gjøklep/Botne (Idrettshallen)
 • Haga (Sande gamle kommunelokale)
 • Hof ( Hofhallen)
 • Holmestrand (Biorama)
 • Kjeldås skole
 • Selvik skole

Valgdagen er 13. september

På valgdagen må du kunne sette av en hel dag for å jobbe med valggjennomføringen. Valglokalene åpner kl. 09 og stenger kl. 21. Medarbeidere må være forberedt på en lang arbeidsdag med oppmøte 1-2 timer før åpningstiden, og arbeid i lokalet etter stenging fram til leder av stemmestyret sier at dagen er over.

Arbeidsoppgaver i valglokalet

 • ta imot velgere og gi veiledning
 • holde orden på køer og kontrollere stemmeavlukker
 • stemple stemmesedler, kryss av i elektronisk manntall
 • bidra i opptelling av stemmesedler på stemmestedet
 • bidra med rigging og rydding av lokalet
 • andre oppgaver knyttet til valget

Valgmedarbeidere rullerer på oppgavene.

Trygt å være valgmedarbeider

På grunn av koronapandemien er det i år et ekstra behov for personell for å sikre at smittevernet ivaretas i valglokalene. En nasjonal smitteveileder utarbeides i disse dager av valgdirektoratet slik at smittevernet blir tatt godt hånd om i valglokalene. Det vil være trygt å både være valgmedarbeider og å avgi stemme ved årets valg.

Meld deg til tjeneste

Send en e-post til politisk.sekretariat@holmestrand.kommune.no  og merk e-posten valgmedarbeider, eller fyll ut skjemaet innen 1. juni (utvidet frist).

Jeg vil være valgmedarbeider

Spørsmål?

Kontakt politisk sekretariat ved Pernilla Selander Tronrud på 991 57 114 eller Marianne Røstad på 909 43 195

Til toppen