Aktuelt

Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune har satt i gang arbeidet med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser, debatt og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i 2022. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, og forslag til kommunal planstrategi legges nå ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Det er kanskje ekstra viktig å understreke denne gangen, siden vi nå lager den første kommuneplanen for den sammenslåtte kommunen. Vi skal invitere mange med, og kommer til å være spesielt opptatt av å trekke med barn og unge, småbarnsforeldre, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne. Noe av kontakten skal vi ha digitalt, i tillegg til at vi håper at koronaepidemien tillater oss å arrangere små og store «fysiske» møter også.

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget presenterer bakgrunnsinformasjon som har betydning for utforming av mål og veivalg i den nye kommuneplanen. Dokumentet løfter fram aktuelle problemstillinger, og har en oversikt over hvilke statlige, regionale og lokale føringer som har betydning for de forskjellige tjenestene.

Kommuneplanen for Holmestrand skal utarbeides med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

Les mer om kommuneplanarbeidet

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, og kommunal planstrategi 

Til toppen