Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Aktuelt

Vi lanserer side om eiendomsskatt

Hus på stabler av mynter - Klikk for stort bildeInformasjonssider om eiendomsskatt i Holmestrand kommune Shutterstock I 2021 blir det eiendomsskatt i Holmestrand kommune. Vi har laget egne informasjonssider om temaet på våre nettsider, hvor du vil få oversikt over hva som skal skje i forbindelse med dette.

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue. 

Ikke eiendomsskatt for næringseiendom eller offentlige bygg

Skattesatsen settes til 1 promille for faste eiendommer i hele kommunen, med unntak av kommunalt eide boliger, offentlige/ kommunale bygg og næringseiendom.

Bolig og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på 1,0 mill. kroner.

Brev til boligeiere i kommunen

Etter påsken 2021 vil Holmestrand kommune sende ut et brev til alle som eier eiendom i kommunen, med informasjon om hvordan kommunen vil foreta takseringen.

Melding om takst og skatt for 2021

Vi sender ut melding om takst og skatt 2021 i juni til alle tinglyste eiere eller festere av eiendommer i Holmestrand kommune.

Når må skatten betales?

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter, normalt er dette over fire terminer. I 2021 vil eiendomsskatten faktureres to ganger, fordelt likt.

Betalingsfrister i 2021:

  • Forfall i september
  • Forfall i desember

Les mer om eiendomsskatt på kommunens nettside 

Til toppen