Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Aktuelt

«Vi møtes ute» - for å motvirke ensomhet for eldre

Eldre mann ute i skogen - Klikk for stort bildeVi møtes ute! Pexels Frisklivssentralen har i samarbeid med Frivillighetssentralene og turistforeningen fått innvilget et tilskudd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på 50 000 kr til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre i 2021.

Møter og aktivitet med smittevern

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien, med sosial isolasjon og stengte møteplasser. Følelsen av å ikke få tilstrekkelig kontakt med andre kan ha negative konsekvenser for helsetilstanden. Vi vil gjennom dette prosjektet legge til rette for sosiale møter og aktivitet, innenfor til enhver tid gjeldene smittevernregler.

Perioden for aktivitetene er 15. april – 10. juni 2021

Gåtur i nærmiljøet

Lengde og varighet avtales mellom den frivillige og den som mottar besøk.

Det kan avtales at man sammen deltar på en gåtur som arrangeres av turistforeningen. Transport til oppmøtested kan kun foregå i samme bil dersom smittevernreglene tillater det.

Savner du kontakt med andre mennesker og føler deg ensom?

Kunne du tenke deg å ta en rusletur med noen? 

Ønsker du turfølge: Ta kontakt med Renate Thormodsrud ved Frisklivssentralen i Holmestrand på  tlf. 409 10 308

Delta som Frivillig:

Har du litt tid å avse for å gjøre hverdagen lysere for andre? Frivillighet er vinn vinn! Gir du litt av din tid til andre vil dette også gi deg mer glede i hverdagen.

Kontakt din lokale Frivillighetssentral:

Hof:

Telefon: 951 16 445 / 904 78 031
E-post: sonja.sotje-andresen@holmestrand.kommune.no

Holmestrand:

Telefon: 476 56 901
E-post: bjarne.mathisen@holmestrand.kommune.no

Sande:

Telefon: 941 60 750
E-post: toril.agedal@holmestrand.kommune.no

Oppstartsmøte for frivillige

Frivillige inviteres til et felles oppstartsmøte ute (med mulighet for tak eller å gå inn om været skulle tilsi det).
Torsdag 15. april kl. 18–20, på Reidvintunet. Mer informasjon kommer.

Du får en liten tursekk med sitteunderlag, termos, desinfeksjonsmiddel og engangskopper og enkelt førstehjelpsutstyr. Det utbetales kjøregodtgjørelse.

Alle som deltar inviteres til en felles avslutning i juni

Les mer om frisklivssentralen

Til toppen