Vi søker støttekontakter!

Vi søker støttekontakter!

Har du litt ekstra tid og overskudd og lyst til å bidra til at andre kan få et mer sosialt liv og en aktiv fritid? Da er det deg vi ønsker å komme i kontakt med!

Vil du gjøre utgjøre en forskjell i et menneskes liv? 

Vi jobber for at alle kommunens innbyggere skal ha tilgang på kultur- og fritidsaktiviteter i alle livsfaser. Derfor søker vi støttekontakter som kan hjelpe til å utgjøre en forskjell for mennesker i alle aldersgrupper og med ulike bistandsbehov. Vi har like stort behov for deg som kan gå tur og delta på fysiske aktiviteter som deg som kan bidra å dra på kafe eller annen bistand som vil forbedre fritidstilbudet til den enkelte. 

Tjenesten har innbyggere innenfor psykisk helse, eldreomsorg og personer med nedsatt funksjonsevne med behov for støttekontakt.

Du får opplæring av fagfolk

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, du vil få opplæring og oppfølgning av våre fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode. Det er en fordel å disponere bil, men ikke et krav for å få jobb som støttekontakt.

Søker må være over 18 år. Du må fremlegge politiattest.

Hva søknaden bør inneholde

Skriv en søknad, og send til oss. Vi ber om at du forteller litt om deg selv og dine interesser, si gjerne noe om hvilken målgruppe og aldersgruppe du ønsker å jobbe med, og type aktiviteter du selv mener passer best for deg. Dette slik at du og den du skal være støttekontakt for, har noen felles interesser.  

Oppdragene varierer fra 3 til 6 timer pr. uke, det er derfor fint om du beskriver hvor mye tid du ønsker oppdrag på.

Søknadene kan sendes til Karin Kristine Hansen eller Linda Sande. Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden.

Når et støttekontaktoppdrag passer til det du har oppgitt av interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. I noen tilfeller går det kort tid fra du søker til du bli kalt inn til intervju, andre ganger kan det ta lengere tid å finne den riktige støttekontakten til et oppdrag.

Informasjon om stillingene

Støttekontakter blir ikke ansatt i Holmestrand kommune. Derimot jobber du etter en oppdragsavtale og gis godtgjøring for et avtalt antall timer per uke/måned, samt en fast utgiftsdekning. 

Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb/studier/pensjonist. Det er også mulig å være støttekontakt for flere personer. Treffene kan foregå på dagtid, ettermiddag/kveld eller i helger. Stillingene har krav om politiattest før du begynner, en slik søknad mottar du fra oss før du begynner.

For å skape stabilitet for den som mottar tjenesten, bør du kunne binde deg over en periode på minst ett år. 

Om støttekontaktordningen

Støttekontaktordningen skal hjelpe personer med å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter. En støttekontakt følger opp én person og har et selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre oppdraget i samråd med den som har vedtak om støttekontakt.

Hvordan timene disponeres i løpet av en uke, avtales mellom den som mottar tjenesten og deg som støttekontakt.

Spørsmål og søknad rettes til:

Karin Kristin Hansen

Tlf:  913 65 857
E-post: karin.kristine.hansen@holmestrand.kommune.no 

Linda Sande

Tlf: 481 36 705
E-post: linda.sande@holmestrand.kommune.no

Til toppen