Vi søker støttekontakter!

Har du litt ekstra tid og overskudd og lyst til å bidra til at andre kan få et mer sosialt liv og en aktiv fritid? Da er det deg vi ønsker å komme i kontakt med!

Hva er en støttekontakt? 

Som støttekontakt bidrar du med positive opplevelser og utvikling, og vil være en viktig person i ett annet menneskes liv. 

Støttekontakt er en kommunal tjeneste, og er en betegnelse på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden.

Hjelpen er tilpasset den enkelte og målet er en meningsfull fritid i samvær med andre. Som støttekontakt er du med på å bidra til at den enkelte får en aktiv tilværelse med andre. Oppdraget er som regel noen timer i uken. Vi har like stort behov for deg som kan gå tur og delta på fysiske aktiviteter som deg som kan bidra å dra på kafe eller annen bistand som vil forbedre fritidstilbudet til den enkelte. 

Vanlige oppgaver som støttekontakt:

  • Besøke brukeren hjemme.
  • Følge brukeren på aktiviteter som kino, kafé, idrettsarrangement, turer eller andre aktiviteter.

Hva ønsker vi av deg? 

Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, du vil få opplæring og oppfølging av våre fagfolk. Du må være omsorgsfull, kreativ, engasjert, ansvarsfull, tålmodig og ha godt med overskudd og driv. For å skape stabilitet, trygghet og forutsigbarhet for den som mottar tjenesten, bør du kunne binde deg over en periode på minst ett år.  
Det er en fordel å disponere bil, men ikke et krav for å få jobb som støttekontakt.

Søker må være over 18 år og ha plettfri vandel. Fremvisning av gyldig politiattest og signering av taushetserklæring med mer, gjøres ved ansettelse. 

Hva bør søknaden inneholde? 

Skriv en søknad, og send til oss. Vi ber om at du forteller litt om deg selv og dine interesser, si gjerne noe om hvilken målgruppe og aldersgruppe du ønsker å jobbe med, og type aktiviteter du selv mener passer best for deg. Dette slik at du og den du skal være støttekontakt for, har noen felles interesser.  

Oppdraget er som regel noen timer i uken. Fint om du beskriver hvor mye tid du ønsker oppdrag på. 

Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden.

Når kan jeg forvente svar på min søknad?

Når et støttekontaktoppdrag passer til det du har oppgitt av interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. I noen tilfeller går det kort tid fra du søker til du bli kalt inn til intervju, andre ganger kan det ta lengre tid å finne den riktige støttekontakten til et oppdrag.

Om støttekontaktordningen

Støttekontaktordningen skal hjelpe personer med å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter. En støttekontakt følger opp én person og har et selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre oppdraget i samråd med den som har vedtak om støttekontakt. Hvordan timene disponeres i løpet av en uke, avtales mellom den som mottar tjenesten og deg som støttekontakt.

Støttekontakter blir ikke ansatt i Holmestrand kommune. Derimot jobber du etter en oppdragsavtale og gis godtgjøring for et avtalt antall timer per uke/måned, samt en fast utgiftsdekning. 

Oppdragene kan fint kombineres med annen jobb/studier/pensjonist. Det er også mulig å være støttekontakt for flere personer. Treffene kan foregå på dagtid, ettermiddag/kveld eller i helger. Stillingene har krav om politiattest før du begynner. 

Spørsmål og søknad rettes til:

Spørsmål rettes til avdeling støttekontakt og privat avlastning på: 

E-post: stottekontakt.avlastning@holmestrand.kommune eller på telefon: 477 63 945