Aktuelt

Vigsler og andre markeringer under koronaperioden

Vigsel i Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeVigsel i Holmestrand kommune Holmestrand kommune Kommunen, Human-Etisk Forbund og kirkene i Holmestrand opplyser her hva som er praksis nå rundt vigsel og andre markeringer under koronaperioden.

Kommunal vigsel

Kommunal vigsel vil gjennomføres av ordfører som vanlig, men det er nå en begrensning på kun to vitner tilstede.

Ta kontakt med kommunen om du ønsker å gifte deg i kommunal regi.

Human-Etisk Forbund

Vielser

Human-Etisk Forbund ber folk ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale. Her finner du oppdatert informasjon.

Begravelser

Begravelsene går som planlagt, men Folkehelseinstituttets og kommunens retningslinjer etterfølges. Her finner du oppdatert informasjon.

Navnefest og konfirmasjon

Alle navnefester og konfirmasjoner i perioden april – juni er avlyste. Foreldrene til de dåpsbarna dette gjelder, skal ha fått e-post. Siden seremoniene som gjelder konfirmasjoner gjennomføres av frivillige, er det uavklart om disse kan gjennomføres på et senere tidspunkt. Det vil komme mer informasjon senest 30. mars. Følg status her

Har man flere spørsmål kan man kontakte Human-Etisk Forbund avdeling sør på tlf.: 960 04 749 eller på e-post: vestfold@human.no

Kirkene i Holmestrand

Gravferd

Gravferder kan holdes med inntil 50 personer totalt i kirken. Begravelsen kan strømme hvis familien ønsker det, men dette tilbudet gjelder kun i Botne kirke. Alle kirkene og kapellene er åpne for én gravferd per dag.

Dåp

Kirkene holder åpent for de som ønsker dåp. Dette er da en lukket dåpshandling for familien.

Vigsler

Vigsler går som normalt. Flere ønsker nå mindre vigsler med bare vitner til stede, og så tar de eventuelt en større seremoni og fest senere.

Gudstjenester

Gudstjenester er inntil videre avlyst.

Kirken jobber med å legge ut informasjon, opptak, bilder og artikler på sine nettsider, så dette vil komme fortløpende.