Aktuelt

Vil du bli meddommer?

Klikk for stort bildeMeld din interesse for å være meddommer innen 1. mars Shutterstock  Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere for perioden 2021-2024 skal velges våren 2020, og frist for å melde sin interesse er 1. mars. 
 

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nordre Vestfold Tingrett, Borgarting lagmannsrett eller Jordskifteretten innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Hvem kan bli meddommer? 

Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Holmestrand kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.

De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Mer informasjon finner du på domstolenes sin hjemmeside. 

Meld din interesse

Hvis du ønsker å være meddommer i Holmestrand for perioden 2021-2024 kan du registrere din interesse på: politisk.sekretariat@holmestrand.kommune.no eller telefon 909 43 195
Vi ønsker å høre fra deg, enten du er ny eller har vært med tidligere.


Frist for å melde interesse er: 1. mars 2020