For folkevalgte

For folkevalgte

De folkevalgte skal finne alt av informasjon de behøver i sitt arbeidsverktøy. Reglementer for de ulike råd og utvalgene finner du under råd og utvalg. Reglementet for kommunestyret finner du under menypunktet kommunestyret