Fysikalske institutt

Fysikalske institutt er åpnet

Gjenåpning av fysioterapi - Klikk for stort bildeGjenåpning av fysioterapi Pexels Kommunens fysikalske institutt åpnet i uke 18 etter nasjonale føringer.

Har fokus på godt smittevern

Instituttene åpnet i uke 18, men følger nasjonale råd i forhold til smittevern. En til en behandling foregår med god håndhygiene, hyppig vask av treningsutstyr og lokalfasiliteter. Alle instituttene har fått utdelt smittevernustyr av kommunen.

Følger sentrale retningslinjer

Fysioterapeutene synes det går bra med gjenåpning. Restriksjoner i forhold til pasienter medfører noe lengre ventetid for behandling og færre har aktivitetstilbud per nå. Føringene sentralt tillater nå gruppeaktivitet med inntil 10 personer. Retningslinjene med 1 meter avstand mellom deltagerne medfører noen begrensinger i forhold til størrelse på tilgjengelige treningsrom, men vi får det til på beste måte for våre pasienter med tanke på godt smittevern.

Instituttene åpner gradvis opp iht. nasjonale føringer. Terapeutene har fokus på å kunne et trygt og best mulig tilbud til pasientene sine, sier avdelingsleder for fysio- og ergoterapitjenesten Andrine Lian.