Sykehjem og omsorgsboliger

Sykehjem og omsorgsboliger er delvis stengt for besøk

Sykehjem og omsorgsboliger er delvis stengt for besøk. Det må tas kontakt med det enkelte bo- og behandlingssenter eller omsorgsbolig for avtale av besøk. 

Sykehjem åpner forsiktig for besøk

Kommunen har åpnet for at pårørende, både voksne og barn fysisk kan besøke sine kjære på kommunens bo- og behandlingssentre. Fysiske besøk må avklares i forkant, smittevernrådene må følges, og besøk skal hovedsakelig foregå i uteområdene i en begrenset periode. Les mer om rutinene rundt dette

Digitale besøk i helse og omsorg

Nå er det muligheter for digitale besøk mellom brukere og pårørende på bo- og behandlingssentrene i Sande, Holmestrand og Hof, hjemmetjenester og bofellesskap. Nettbrett er satt opp og tatt i bruk. Les aktueltsak

Adgangskontroll

Holmestrand kommune har sikret adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene. 

Nødvendig med prioriteringer i hjemmetjenesten og ved institusjon

Det er viktig at vi prioriterer hvordan vi bruker de ansatte i omsorgstjenestene for å kunne gi nødvendig helsehjelp til de som trenger det mest.

Karantenereglene til helsepersonell er strenge for å unngå å smitte de mest utsatte gruppene. Vi har flere som er i karantene i Holmestrand kommune, og i tiden fremover vil med stor sannsynlighet også flere av våre ansatte bli smittet og syke. I ukene som kommer, må vi derfor gjøre strenge prioriteringer for de som har behov for tjenester fra hjemmetjenesten og ved institusjon(sykehjem).

Slik vil vår prioritering være for kommende uker:

  • Nødvendig helsehjelp som vurdering og oppfølging av helsetilstand, medisiner, mat, personlig hygiene og toalettbesøk
  • Sårstell
  • Praktisk bistand som for eksempel vask av hus, klær og ukentlig hjelp til dusj
  • TED strømper - kan være på i mange dager uten helserisiko, de vil derfor ikke bli tatt av og på morgen og kveld i denne perioden
  • Sosiale aktiviteter anbefales ikke av helsemyndighetene og det vil derfor ikke ytes bistand til dette

Holmestrand kommune vil fortsette å sikre gode og faglig forsvarlige tjenester - og vi må presisere at det utøves faglig skjønn for hver enkelt bruker og pasient. Vi gjør det vi kan for å gjøre så riktige prioriteringer som mulig i denne krevende tiden.