For ansatte

For ansatte

Tiltak for ansatte

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling frarådes å reise til utlandet. 

Stab knyttet til strategi og samfunnsutvikling vil i stor grad ha hjemmekontor og utføre sine oppgaver fra hjemmet.

For deg som jobber i sykehjem og omsorgsboliger (kommunale helsetjenester)

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Holmestrand kommune arbeider med å sikre adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene.

Unngå håndhilsing og klemming

I situasjonen vi er i, så skal vi ikke håndhilse eller klemme hverandre.

Gode rutiner for håndhygiene er viktig for å hindre smitte. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger og er ett av flere tiltak som er innført for å redusere smitte.

Ansatte i karantene

Anbefalinger om karantene omfatter alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte av koronavirus. Dette betyr at alle som har vært i et område med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst - uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Se oppdaterte anbefalinger her:

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Les mer på NAV.

Ansatte som er gravide

Gravide ansatte er for tiden ikke en av gruppene som til nå er registrert å ha høyere risiko for alvorlig forløp av Covid-19 i følge informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider:

Ny avtale lar kommunene utvide rammene for overtidsarbeid

På grunn av  koronaepidemien har det blitt inngått en sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. 

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon.

Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. Utover dette er det avtalt enkelte ytterligere rammer for overtid.  

Nye regler om yrkesskade

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommene som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. De nye reglene trer i kraft umiddelbart og vil gjelde fra 1. mars i år.

– Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for dem som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men de skal også gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Samtidig skal også ansatte på hjemmekontor fortsatt være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i pressemeldingen.