Koronasituasjonen i Holmestrand kommune

Kommunedirektøren gjennomfører egne beredskapsmøter hver eneste dag hvor det dagsaktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona

24.03.2020 15.53

For ansatte

For ansatte

Tiltak for ansatte

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Stab knyttet til strategi og samfunnsutvikling vil i stor grad ha hjemmekontor og utføre sine oppgaver fra hjemmet.

For deg som jobber i sykehjem og omsorgsboliger (kommunale helsetjenester)

Sykehjem og omsorgsboliger er stengt for besøk, med mindre man gjør en avtale i forkant.

Holmestrand kommune arbeider med å sikre adgangskontroll i alle helseinstitusjoner for å ivareta smittevern for pasienter. Pårørende har fått informasjon om adgangskontroll til sykehjemmene.

Unngå håndhilsing og klemming

I situasjonen vi er i, så skal vi ikke håndhilse eller klemme hverandre.

Gode rutiner for håndhygiene er viktig for å hindre smitte. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger og er ett av flere tiltak som er innført for å redusere smitte.

Ansatte i karantene

Anbefalinger om karantene omfatter alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte av koronavirus. Dette betyr at alle som har vært i et område med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst - uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Se oppdaterte anbefalinger her:

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Les mer på NAV.

Ansatte som er gravide

Gravide ansatte er for tiden ikke en av gruppene som til nå er registrert å ha høyere risiko for alvorlig forløp av Covid-19 i følge informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine sider:

Ny avtale lar kommunene utvide rammene for overtidsarbeid

På grunn av  koronaepidemien har det blitt inngått en sentral avtale om en utvidet mulighet til å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid. 

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6, eller søke Arbeidstilsynet om dispensasjon.

Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte og det antall overtidstimer Arbeidstilsynet kunne ha gitt dispensasjon til. Utover dette er det avtalt enkelte ytterligere rammer for overtid.