Informasjon fra NAV om koronaviruset

Informasjon fra NAV om koronaviruset

Her finner du informasjon fra NAV, og lenker til utfyllende informasjon i forbindelse med koronaviruset.

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Les mer om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset på NAV.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset

Det globale utbruddet av koronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. 

Les mer om permitteringer som følge av koronaviruset på NAV.no.

Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg. Vi er også tilgjengelige digitalt gjennom bildetolk/fjerntolk etter avtale.

Les mer om akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede på NAV.no.

Mer informasjon fra NAV til arbeidsgivere og næringsliv

Til toppen