Informasjon fra NAV

Informasjon fra NAV om koronaviruset

Her finner du informasjon fra NAV, og lenker til utfyllende informasjon i forbindelse med koronaviruset.

Tilgjengeligheten økes i NAV-kontoret

Personer som mottar sosiale tjenester fra NAV får en digital dialogkanal for å komme i kontakt med sitt lokale NAV-kontor. En dialogmulighet som har vært tilgjengelig for statlige brukere siden 2015, ble også tilgjengelig for brukere av sosiale tjenester i NAV fra april.

Om tilbudet:

  • Dialogmuligheten nås ved å logge seg på nav.no
  • Tilbudet er midlertidig (i første omgang frem til 30. juni)
  • For sosiale tjenester
  • Et tillegg til digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Les mer om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset på NAV.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset

Det globale utbruddet av koronaviruset kan få konsekvenser for virksomheter. Dette kan føre til at noen arbeidsgivere blir nødt til å permittere ansatte. 

Les mer om permitteringer som følge av koronaviruset på NAV.no.

Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet. Behovet regnes som akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for deg. Vi er også tilgjengelige digitalt gjennom bildetolk/fjerntolk etter avtale.

Les mer om akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede på NAV.no.

Mer informasjon fra NAV til både innbyggere, arbeidsgivere og næringsliv