Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Om valg av vaksinasjonssted

Om valg av vaksinasjonssted

Venteområdet i vaksinasjonslokalene - Klikk for stort bildeVenteområdet i vaksinasjonslokalene Holmestrand kommune Koronavaksinen er løsningen på pandemien, men det krever logistikk, smittevernrutiner og rett lokasjon for å gjennomført en trygg vaksinering av befolkningen.  Vaksinen har kort holdbarhet, og må settes innen få timer etter den er blandet. Det er store krav til vaksinasjonssted for å opprettholde smittevernrutiner, god avstand, og mulighet til å samle mange mennesker samtidig.

Denne artikkelen handler om valg av vaksinasjonslokaler. Informasjon om selve vaksinasjonslokalet finner du her

I Holmestrand kommune har innbyggere og ansatte ventet på vaksinen som skal ta oss ut av pandemien og tilbake til en hverdag der smitteforebygging og smittefare ikke er det første vi må tenke på. Når vaksinen nå endelig er her, gir den oss noen utfordringer som andre vaksiner normalt sett ikke gir.

Den første vaksinen vi nå har fått, har en holdbarhet som ikke gjør det praktisk mulig å for eksempel dele ut vaksinen gjennom fastlegene.

Vaksinasjonsteamet har gjort en grundig jobb med den detaljerte vaksinasjonsplanen som ble lagt før jul.

Disse faktorer var med i vurderingen av vaksinasjonslokaler:

vaksine hall

Vi trenger et lokale som er stort nok til å ivareta smittevern og personvernet til de som skal vaksineres, et kommunalt lokale for å unngå utgifter, og ha parkeringsplass nok til å ivareta de som kommer.


Derfor er de best egnede lokalet er idrettshallene på Gjøklep. De dekker alle kriteriene.

Ingen valg uten konsekvenser

Vaksinasjonsteamet består av mange av kommunens helsesykepleiere og andre som er fullt klar over hvordan barn og unge har det i kommunen i denne tida. Vi er klar over at det går ut over ungdomsskolen og den videregående skolen at hallene tas i bruk til vaksinering på dagtid, og at det går ut over idrettslag og foreninger at hallene tas i bruk til vaksinering på ettermiddag og kveld.

Det er likevel vanskelig finne noen andre lokaler som kan brukes med de rammene og forutsetningene som ligger til grunn for vaksineringen. Det er derfor lagt opp til at hallene raskt skal kunne frigjøres når de ikke er i bruk. Kanskje vil antallet vaksinedoser gjøre at det kun er bruk for en hall av gangen i perioder. Dette forandrer seg fra uke til uke. Så snart det er klart at det bare er behov for en hall, eller ikke er behov for hallene, vil det bli gitt informasjon om dette slik at de som ellers bruker dem kan gjøre det.
Informasjonen sendes skolene og foreningene direkte, og oppdateres her

Et skritt nærmere en utgang på pandemien

Vaksinasjonsteamet bretter nå opp ermene og tar jobben med å vaksinere befolkningen i kommunen så vi stadig kommer et skritt nærmere en utgang på pandemien, og håper at befolkningen også er med på denne delen av dugnaden. Dette gir noen utfordringer for skoler, lag og foreninger, og det beklager vi. Men akkurat nå er dette vurdert til å være den beste løsningen.   

Til toppen