Oppsummert: Dette gjelder nå

Oppsummert: Dette gjelder nå

Koronavirus - Klikk for stort bildeHer er en oversikt over endringer i kommunen grunnet koronasituasjonen. Siden oppdateres ved eventuelle nye tiltak/endringer.

Lurer du på noe du ikke finner svar på så ring nasjonal koronatelefon på 815 55 015 hverdager 8-15.30.

Det viktigste: Hold avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk, og test deg om du har symptomer.

Bruk gjerne munnbind om du ikke klarer opprette en meter, og følg med på gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.  

Holmestrand kommune følger nasjonale regler og anbefalinger. 

Regler

Her finner du oversikt over regler som skal følges. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.
Les alle nasjonale regler på Helsenorge sine sider
 

Anbefalinger

Her finner du oversikt over alle anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.
Les alle anbefalinger på Helsenorge sine sider

Hva gjør vi i de ulike tjenestene våre?

BESØKSREGLER FOR SYKEHJEM: finner du her

AKTIVITETSSENTRENE FOR SENIORER ER ÅPNE: Les aktueltsak

VEILEDNINGSSENTERET PÅ NAV i Holmestrand er åpent for drop-in 12-14 mandag til fredag. Innbyggere kan også ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller se nav.no for informasjon.

SVINGEN AKTIVITETETSSENTER REDUSERER AKTIVITETEN: Av hensyn til smittevern og nødvendig avstand til hverandre er aktiviteten ved Svingen Aktivitetssenter redusert. Det medfører et noe redusert tilbud for de fleste av deltagerne, men alle beholder deler av opprinnelig tilbud. Individuelle hensyn er vektlagt, og pårørende eller andre nærpersoner har blitt kontaktet. Som forebyggende tiltak bruker ansatte munnbind, for deltagerne er dette valgfritt. Endringen gjelder fortsatt.

MUNNBIND SOM FOREBYGGENDE TILTAK: Kommunens ansatte bruker munnbind som forebyggende tiltak i alle institusjonene, omsorgsboligene og i bofellesskapene, der avstand ikke kan ivaretas.

TRYGT RENHOLD I KOMMUNEN: Kommunens ansatte bruker munnbind / visir ved renhold i barnehager etter kl. 7, og på skoler etter kl. 8 når barn og brukere er på plass. Håndvask / antibac brukes mellom hver avdeling / klassetrinn, og engangshansker brukes gjennom hele arbeidsdagen.

FRIVILLIG KORONAREGISTRERING AV ARRANGEMENTER: Kommuneledelsen oppfordrer alle til frivillig å registrere arrangementer som foregår utenfor private hjem. Rask smittesporing gir liten smittespredning, og din innsats kan bidra til et mer effektivt smittesporingsarbeid i Holmestrand kommune. Digitalt skjema fylles inn via kommunens nettside

ENDRING I PSYKISK HELSE SINE RUTINER: Les hele rutinen her 

PLAN, BYGG, LANDBRUK, KART OG GEODATA: Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in. Alle saksbehandlere må kontaktes via telefon/e-post.

Til toppen