Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Vi har innført strenge tiltak fra 12. april

Tiltakene varer til og med torsdag 22. april. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 8-15.30.

Oppsummert: Dette gjelder nå

Oppsummert: Dette gjelder nå

Koronavirus - Klikk for stort bildeKoronavirus FHI Her er en oversikt over alle endringer i kommunen grunnet koronasituasjonen. Siden oppdateres ved eventuelle nye tiltak/endringer.

Her er restriksjonene omtalt på Helsedirektoratets sider

Du kan lese forskriften her.

Hva gjør vi i de ulike tjenestene våre?

BIBLIOTEKENE er åpne

VEILEDNINGSSENTERET PÅ NAV i Holmestrand er åpent igjen for drop-in 12-14 mandag til fredag. Innbyggere kan også ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller se nav.no for informasjon.

FLERE OFFENTLIGE TOALETTER ER ÅPNET: Nordre Jarlsberg brygge (HC toalett), Dulpen (HC toalett), Hagemann  (HC toalett), Eidsfoss og Tvillingbro.

RÅDHUSET I HOLMESTRAND OG ADMINISTRASJONSBYGGET I SANDE er stengt for publikum. Holmestrand kommune kan fortsatt kontaktet via sentralbord tlf. 33 05 95 00 på hverdager fra kl. 8-15.30, og på e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no Alle saksbehandlere må kontaktes på telefon/e-post.

KULTURSKOLEN. driver på normalt nivå med smittevernstiltak.

FRITIDSKLUBBENE ER ÅPNE: På grunn av det nye tiltaksnivået har fritidsklubbene tilpasset åpningstidene. I tillegg til å være fysisk åpnet, kan ungdommer også møtes digitalt på Discord, og prate, spille eller snakke med en voksen i Holmestrand fritidsklubb.

EMPUS TILPASSER SEG KORONASITUASJONEN: Alle ansatte og arbeidstakere bruker munnbind der vi ikke kan holde 2 meters avstand. Butikken er stengt.  AFT avdelingen bruker for tiden kun digital undervisning. Ansatte på avdelingen har hjemmekontor. Brukere på hospitering følges opp ute så langt det lar seg gjøre med hensyn til gjeldende smitteverntiltak. På VTA avdelingen fortsetter arbeidstakerne å jobbe i hver sin kohort. Avdeling Lærekandidater er delt opp i 2 mindre kohorter. På avdeling Arbeidssenter er antall arbeidstakere noe redusert, men alle har fått tilbud om å jobbe noen dager i uken.

ÅPNING AV AKTIVITETSSENTRENE FOR SENIORER UTSETTES. Åpningen av aktivitetssentrene for seniorer utsettes. Sentrene det gjelder er Kjærsentreret aktivitetssenter, Sandetun aktivitetssenter og Botne aktivitetssenter.

ALLE SKOLER PÅ GULT NIVÅ Skoler i Holmestrand er fra 12. april på gult nivå. Barnehagene er på gult nivå, og en eventuell endring vurderes fortløpende..

VEILEDNINGSSENTERET PÅ NAV STENGT FOR DROP-IN: NAV er åpent, og innbyggere kan ta kontakt på tlf. 55 55 33 33. Gjelder det spørsmål om sosialhjelp kan våre ansatte på NAV også nås på tlf 481 32 680.

SVINGEN AKTIVITETETSSENTER REDUSERER AKTIVITETEN: Av hensyn til smittevern og nødvendig avstand til hverandre er aktiviteten ved Svingen Aktivitetssenter redusert. Det medfører et noe redusert tilbud for de fleste av deltagerne, men alle beholder deler av opprinnelig tilbud. Individuelle hensyn er vektlagt, og pårørende eller andre nærpersoner har blitt kontaktet. Som forebyggende tiltak bruker ansatte munnbind, for deltagerne er dette valgfritt. Endringen gjelder fortsatt.

MUNNBIND SOM FOREBYGGENDE TILTAK: Kommunens ansatte bruker munnbind som forebyggende tiltak i alle institusjonene, omsorgsboligene og i bofellesskapene, der smittevernhensyn ellers ikke kan ivaretas.

TRYGT RENHOLD I KOMMUNEN: Kommunens ansatte bruker munnbind / visir ved renhold i barnehager etter kl. 7, og på skoler etter kl. 8 når barn og brukere er på plass. Håndvask / antibac brukes mellom hver avdeling / klassetrinn, og engangshansker brukes gjennom hele arbeidsdagen.

RUTINER FOR UTDELING AV VANNMÅLERE: For å sikre utdeling av vannmålere i en periode hvor saksbehandlere har hjemmekontor og fysiske møter må avtales, har kommunen utarbeidet en rutine for dette.

FRIVILLIG KORONAREGISTRERING AV ARRANGEMENTER: Kommuneledelsen oppfordrer alle til frivillig å registrere arrangementer som foregår utenfor private hjem. Rask smittesporing gir liten smittespredning, og din innsats kan bidra til et mer effektivt smittesporingsarbeid i Holmestrand kommune. Digitalt skjema fylles inn via kommunens nettside

ENDRING I PSYKISK HELSE SINE RUTINER: Les hele rutinen her

PLAN, BYGG, LANDBRUK, KART OG GEODATA: Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in. Alle saksbehandlere må kontaktes via telefon/e-post.

Til toppen