Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Oppsummert: Dette gjelder nå

Oppsummert: Dette gjelder nå

Koronavirus - Klikk for stort bildeKoronavirus FHI Her er en oversikt over alle endringer i kommunen grunnet koronasituasjonen. Siden oppdateres ved eventuelle nye tiltak/endringer. Lurer du på noe du ikke finner svar på så ring nasjonal koronatelefon på 815 55 015 hverdager 08-15.30.

Nasjonale regler

Her finner du oversikt over nasjonale regler som skal følges. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart.

Les reglene på helsedirektoratets sider

Lokale regler

Her finner du oversikt over lokale regler som skal følges. En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. Her er lokal forskrift

Nasjonale anbefalinger

Her finner du oversikt over alle nasjonale anbefalinger. Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet.

Les anbefalingene på helsedirektoratets sider

Hva gjør vi i de ulike tjenestene våre?

BESØKSRESTRIKSJONER PÅ SYKEHJEMMENE I HOF OG HOLMESTRAND: Fra 12. mai er det besøksstans inntil videre på Avd A og B i Hof, og Avd. C i Holmestrand. Digitale besøk er en mulighet

BESØKSREGLER FOR SYKEHJEM FREM TIL 28. mai: finner du her

BARNEHAGENE PÅ RØDT NIVÅ: til og med 28. mai. 

SKOLENE PÅ RØDT NIVÅ: til og med 28. mai. Voksenopplæringen er åpen. 

AKTIVITETSSENTRENE FOR SENIORER STENGER: Ble besluttet 3. mai. Stengt til og med 28. mai.

BIBLIOTEKENE er åpne

VEILEDNINGSSENTERET PÅ NAV i Holmestrand er åpent for drop-in 12-14 mandag til fredag. Innbyggere kan også ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller se nav.no for informasjon.

FLERE OFFENTLIGE TOALETTER ER ÅPNE: Nordre Jarlsberg brygge (HC toalett), Dulpen (HC toalett), Hagemann  (HC toalett), Eidsfoss og Tvillingbro.

SVINGEN AKTIVITETETSSENTER REDUSERER AKTIVITETEN: Av hensyn til smittevern og nødvendig avstand til hverandre er aktiviteten ved Svingen Aktivitetssenter redusert. Det medfører et noe redusert tilbud for de fleste av deltagerne, men alle beholder deler av opprinnelig tilbud. Individuelle hensyn er vektlagt, og pårørende eller andre nærpersoner har blitt kontaktet. Som forebyggende tiltak bruker ansatte munnbind, for deltagerne er dette valgfritt. Endringen gjelder fortsatt.

MUNNBIND SOM FOREBYGGENDE TILTAK: Kommunens ansatte bruker munnbind som forebyggende tiltak i alle institusjonene, omsorgsboligene og i bofellesskapene, der smittevernhensyn ellers ikke kan ivaretas.

TRYGT RENHOLD I KOMMUNEN: Kommunens ansatte bruker munnbind / visir ved renhold i barnehager etter kl. 7, og på skoler etter kl. 8 når barn og brukere er på plass. Håndvask / antibac brukes mellom hver avdeling / klassetrinn, og engangshansker brukes gjennom hele arbeidsdagen.

RUTINER FOR UTDELING AV VANNMÅLERE: For å sikre utdeling av vannmålere i en periode hvor saksbehandlere har hjemmekontor og fysiske møter må avtales, har kommunen utarbeidet en rutine for dette.

FRIVILLIG KORONAREGISTRERING AV ARRANGEMENTER: Kommuneledelsen oppfordrer alle til frivillig å registrere arrangementer som foregår utenfor private hjem. Rask smittesporing gir liten smittespredning, og din innsats kan bidra til et mer effektivt smittesporingsarbeid i Holmestrand kommune. Digitalt skjema fylles inn via kommunens nettside

ENDRING I PSYKISK HELSE SINE RUTINER: Les hele rutinen her

PLAN, BYGG, LANDBRUK, KART OG GEODATA: Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in. Alle saksbehandlere må kontaktes via telefon/e-post.

Til toppen