Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

30.11.2020 14.07

Oppsummert: endringer i kommunen fra november

Oppsummert endringer i kommunen fra november

Koronavirus - Klikk for stort bildeKoronavirus FHI Mandag 2. november satte Holmestrand kommune kriseledelse. På bakgrunn av det har enkelte av tjenestene endret rutiner, og forsterkede anbefalinger er gitt til befolkningen. Her er en oversikt over alle endringer i november. Siden oppdaterer seg ved eventuelle nye tiltak/endringer.

FRISKLIVSSENTRALEN ÅPNER DØRENE: Åpningstid i lokalet har vært stengt i tre uker. Nå er dørene åpnet igjen, tirsdag og torsdag kl. 10-13, og smittevern ivaretas. Treningsgruppen har vært stengt 2 uker, men digital trening har startet opp.

FORLENGET NASJONALE TILTAK: Regjeringen meldte på en pressekonferanse 25.11 at de viderefører koronatiltakene i minst tre uker til. Målet er at vi skal kunne feire en mest mulig normal jul.

Dette er hva som blir forlenget (sosial kontakt, reiser, kollektivtransport, sammenkomster o.l)

SVINGEN AKTIVITETETSSENTER REDUSERER AKTIVITETEN: Av hensyn til smittevern og nødvendig avstand til hverandre, reduseres fra og med 23. november aktiviteten ved Svingen Aktivitetssenter. Det medfører et noe redusert tilbud for de fleste av deltagerne, men alle beholder deler av opprinnelig tilbud. Individuelle hensyn er vektlagt, og pårørende eller andre nærpersoner har blitt kontaktet. Som forebyggende tiltak bruker ansatte munnbind, for deltagerne er dette valgfritt. Endringen gjelder frem til 08.01.2021. En eventuell videreføring av tiltakene vil bli vurdert i løpet av uke 1.

KJÆRSENTERET OG SANDETUN AKTIVITETSSENTER STENGER: Dette gjaldt fra 3. november. Kriseledelsen har bestemt at sentrene holdes stengt i ytterligere 3 uker etter 24. november, dersom smittesituasjonen i kommunen tilsier det.

MUNNBIND SOM FOREBYGGENDE TILTAK: Kommunens ansatte bruker munnbind som forebyggende tiltak i alle institusjonene, omsorgsboligene og i bofellesskapene, der smittevernhensyn ellers ikke kan ivaretas.

TRYGT RENHOLD I KOMMUNEN: I nettverkssamarbeid for renhold, som kommunen er en del av, ble det 11. november enighet om nye forsterkede råd. Disse handler blant annet om å bruke munnbind / visir ved renhold i barnehager etter kl 07.00, og på skoler etter kl 08.00 når barn og brukere er på plass. Håndvask / antibac brukes mellom hver avdeling / klassetrinn, og engangshansker brukes gjennom hele arbeidsdagen.

KULTURSKOLEN AVLYSER ARRANGEMENTER FREM TIL JUL: Den daglige driften i Holmestrand kulturskole går som normalt, og for å sikre normalt drift videre, blir alle åpne arrangement fra kulturskolens side blir avlyst fram til jul. Det som avlyses er publikums mulighet til å komme på konserter og forestillinger.

EMPUS TILPASSER SEG KORONASITUASJONEN: Ved EMPUS sine 4 ulike avdelinger i Holmestrand og Sande er det 17 personer av 118 som er hjemme (oppdatert 12. nov) fra mandag 9. november, hvor ca halvparten får undervisning og oppfølging via digitale løsninger. AFT-avdelingen går som vanlig med noen interne justeringer. Avdeling lærekandidater har også gjort noen interne endringer, men det meste går som normalt. På VTA-avdelingen (varig tilrettelagt arbeid) er de fleste på jobb, i mindre kohorter. På Dagsenteravdelingen er det også gjort ekstra smitteverntiltak.

Tiltakene går over 3 uker i første omgang, for å sørge for trygge forhold i tråd med smittevern, råd og anbefalinger.

Råd fra Holmestrand kommune og fylkesmannen

6. november: Kommunen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark går nå sammen ut med råd som gjelder regioner med stort smittetrykk, som Holmestrand er i:

Anbefaler stans i breddeidrett for voksne: Kommunen anbefaler stans i breddeidretten for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevne, cup, turnering og kamp. ​

Opprettholder mulighetene for organisert trening for barn og unge: Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen fraråder at det gjennomføres stevne, cup, turnering eller kamp på tvers av kommunens grenser.​

Anbefaler bruk av munnbind i visse situasjoner: Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde én meters avstand. For eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.​

Anbefaler bruk av hjemmekontor: Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt det er mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.​

Anbefaler å unngå bruk av kollektivtrafikk: Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.​

Anbefaler å oppsøke helsetjenester i egen kommune: Om du blir syk mens du oppholder deg på fritidsbolig anbefaler kommunen at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen bostedskommune, om dette kan gjøres på en forsvarlig måte.​

RUTINER FOR UTDELING AV VANNMÅLERE: For å sikre utdeling av vannmålere i en periode hvor saksbehandlere har hjemmekontor og fysiske møter må avtales, har kommunen utarbeidet en rutine for dette.

FRIVILLIG KORONAREGISTRERING AV ARRANGEMENTER: Kommuneledelsen oppfordrer alle til frivillig å registrere arrangementer som foregår utenfor private hjem. Rask smittesporing gir liten smittespredning, og din innsats kan bidra til et mer effektivt smittesporingsarbeid i Holmestrand kommune. Digitalt skjema fylles inn via kommunens nettside

FORSTERKEDE BESØKSRUTINER VED KOMMUNENS SYKEHJEM: Kommunen ber besøkende om spesielt omtanke for om det er nødvendig å ta med barn på besøk, eventuelt gjennomføre besøk med barn på uteområdet. Kommunen anbefaler at man unngår besøk i 10 dager etter deltakelse på en større sosial sammenkomst som bryllup o.l. Les om forsterkede besøksrutiner her

ENDRING I PSYKISK HELSE SINE RUTINER: Les hele rutinern her

HJEMMEKONTOR FOR ANSATTE I KOMMUNEN: Hjemmekontor skal som hovedregel benyttes, og møtevirksomheten som hovedregel gjennom digitale løsninger.

IKKE DROP-IN PÅ RÅDHUS OG ADMINISTRASJONSBYGG: Rådhuset og administrasjonsbygget er åpent, men det er ikke anledning for drop-in, og fysiske møter må avtales på forhånd. Alle saksbehandlere må kontaktes på telefon/e-post.

6 FORSTERKEDE RÅD TIL BEFOLKNINGEN:

  • Det oppfordres til økt bruk av hjemmekontor så langt det er forenlig med forsvarlig drift
  • Befolkningen oppfordres til å begrense antall sosiale kontakter per uke
  • Hold oversikt over hvem du har vært i kontakt med
  • Bruk munnbind på ved reiser med kollektivreiser til Viken og Oslo, dersom det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand.
  • Sikre at du har munnbind tilgjengelig for bruk
  • Hvis du, eller en i samme husstand, utvikler klassiske symptomer på covid-19, ber vi alle i husstanden om å holde seg i en karantene inntil den som er syk har blitt testet og testsvaret foreligger. Klassiske symptomer innebærer nyoppstått hoste, feber, tungpust eller tap av smak- og luktesans.

    I praksis vil dette i de fleste tilfeller gjelde voksne, da barn ofte ikke har klassiske symptomer. Barn vil oftest håndteres ved at de holdes hjemme ved forkjølelsessymptomer, uten at foreldrene karantenesettes før barnet evt. tester positivt etter å ha sett an i 48 timer.

Til toppen